Paikallinen sopimus, lääkärien palkkaus, laajennettujen aukioloaikojen puitteissa

HEL 2019-012859
More recent handlings
§ 34

Paikallinen sopimus lääkärien palkkauksesta laajennettujen aukioloaikojen puitteissa Kallion perhekeskuksessa

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti hyväksyä liitteenä 1 olevan paikallisen sopimuksen.

Päätöksen perustelut

Paikallinen sopimus koskee Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen liitteen 1 piirissä olevien lääkäreiden palkkausta laajennettujen aukioloaikojen puitteissa Kallion perhekeskuksessa.

Paikallisella sopimuksella laajennetaan voimassa oleva Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan perhekeskuksia koskeva paikallinen sopimus lääkäreiden palkkauksesta laajennettujen aukioloaikojen puitteissa koskemaan myös Kallion uutta perhekeskusta.

Paikallisesta sopimuksesta on käyty neuvottelu ja päästy yhteisymmärrykseen liitteenä 1 olevan sopimuksen hyväksymisestä ajalle 1.12.2019 - 31.3.2020.

This decision was published on 19.12.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Sanna Tonteri, neuvottelupäällikkö, puhelin: 09 310 36274

sanna.tonteri@hel.fi

Annamari Rinne, palvelussuhdepäällikkö, puhelin: 09 310 24044

annamari.rinne@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Attachments

1. Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan perhekeskuksissa, Kallion perhekeskuksessa, työskentelevien lääkärisopimuksen liitteen 1 piirissä olevien lääkäreiden palkkaus laajennettujen aukioloaikojen puitteissa

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.