Paikallinen sopimus, terveyskeskushammaslääkäreiden palkkaus, Fiksu-hoitola hanke

HEL 2019-012860
More recent handlings
§ 35

Paikallinen sopimus Fiksu hoitola -hankkeessa työskentelevien terveyskeskushammaslääkäreiden palkkauksesta ajalla 9.9.2019-31.3.2020

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti hyväksyä liitteen 1 mukaisen paikallisen sopimuksen Fiksu hoitola-hankkeessa Suutarilan hammashoitolassa työskentelevien terveyskeskushammaslääkäreiden palkkauksesta ajalla 9.9.2019-31.3.2020.

Päätöksen perustelut

Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan suun terveydenhuollossa on käynnistynyt uuden toimintamallin kokeilu, ns. Fiksu hoitola -hanke. Sen tavoitteena on taata asiakkaille sujuva ja terveyteen parhaiten vaikuttava hoito.

Paikallisella sopimuksella palkkauksesta tuetaan uuden toimintamallin kokeilun käynnistymistä. Paikallisen sopimuksen keston aikana uuden toimintamallin piirissä työskenteleville terveyskeskushammaslääkäreille maksetaan toimenpidepalkkioina se euromääräinen summa, jonka he keskimäärin ovat saaneet toimenpidepalkkioina ennen uuteen toimintamalliin siirtymistä.

Sopimuksesta on käyty neuvottelut ja päästy yhteisymmärrykseen liitteenä 1 olevan paikallisen sopimuksen hyväksymisestä ajalle 9.9.2019-31.3.2020.

This decision was published on 19.12.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Sanna Tonteri, neuvottelupäällikkö, puhelin: 09 310 36274

inkeri.rehtila@hel.fi

Annamari Rinne, palvelussuhdepäällikkö, puhelin: 09 310 24044

annamari.rinne

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Attachments

1. Paikallinen sopimus Fiksu hoitola -hankkeessa työskentelevien terveyskeskushammaslääkäreiden palkkauksesta

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.