Palkkasaatavat, tuloksetta perittyjen palkkasaatavien poistaminen vuoden 2019 taseesta ja kirjaaminen 2019 menoksi, taloushallintopalveluliikelaitos

HEL 2019-012861
More recent handlings
§ 22

Taloushallintopalveluliikelaitoksen tuloksetta perittyjen palkkasaatavien poistaminen vuoden 2019 taseesta ja kirjaaminen vuoden 2019 menoksi

Toimitusjohtaja

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtaja päätti taloushallintopalveluliikelaitoksen palkkahallintopalvelujen esityksestä, että liitteen mukaiset taloushallintopalveluliikelaitoksen tuloksetta perittyjen yhteensä 273,19 euron suuruiset palkkasaatavat poistetaan vuoden 2019 taseesta ja kirjataan vuoden 2019 menoiksi.

Päätöksen perustelut

Saatavat poistetaan taseesta ja kirjataan menoksi, kun saatava on muuttunut epävarmaksi. Taseesta poistetut saatavat ovat kaupunginkanslian oikeuspalvelun perinnässä, kunnes ne oikeudellisesti vanhenevat.

This decision was published on 12.12.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Kaisa Okkeri, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 25106

kaisa.okkeri@hel.fi

Decisionmaker

Tuija Kuivalainen
toimitusjohtaja

Attachments

2. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 25 k.

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.