Määrärahan siirto, käyttämättä jääneen lisämäärärahan siirto vuodelle 2020, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

HEL 2019-012918
More recent handlings
§ 4

Erhe

Kulttuurijohtaja

This decision was published on 23.01.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Decisionmaker

Mari Männistö
kulttuurijohtaja