Toimivallan siirtäminen keskushallinnossa, kaupunginkanslian henkilöstöosaston hankintaoikeudet

HEL 2019-013147
More recent handlings
§ 32

Kaupunginkanslian henkilöstöosaston työsuhteisten työntekijöiden hankintaoikeudet 1.1.2020 alkaen

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöpäällikkö päätti oikeuttaa liitteen mukaiset henkilöstöosaston työsuhteiset työntekijät toteuttamaan henkilöstöpäällikön vastuulla yksiköiden ja tiimien hankintoja edellyttäen, että

- toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen

- yksikön talousarviossa on asianomaista tarkoitusta varten käytettävissä määrärahaa.

Liitteessä mainitut hankintarajat ovat ilman arvonlisäveroa (alv 0 %) ja ne noudattavat kaupunginkanslian yleistä linjaa siten, että yksikön päällikön hankintaraja on 60 000 euroa ja tiimipäällikön 30 000 euroa.

Tämä päätös kumoaa henkilöstöjohtajan päätöksen 7.6.2018, § 25.

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuuston hyväksymän (9.10.2019, § 297) hallintosäännön mukaan kansliapäällikkö päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (12 luku, 1 §, 2 momentti, 2 kohta).

Hankintavaltuuksia ei voida siirtää työsuhteessa olevalle. Mikäli toimialan tai liikelaitoksen toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta on tarpeen antaa työsuhteessa olevalle henkilölle oikeus toteuttaa hankintoja, voi viranhaltija oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla (hallintosääntö 20 luku, 8 §, 3 kohta).

This decision was published on 18.12.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Merja Viiki, taloussuunnittelija, puhelin: 09 310 36314

merja.viiki@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja