Vuokraus, sopimuksen irtisanominen, Sophie Mannerheimin koulu

HEL 2019-013256
More recent handlings
§ 115

Sophie Mannerheimin koulun vuokrasopimusten 211022919, 211022948 ja 211022348 irtisanominen

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtajan sijainen päätti, että Sophie Mannerheimin koulun vuokrasopimukset 211022919 osoitteessa Mechelininkatu 45 ja 211022348 osoitteessa Välskärinkatu 8 lakkautetaan 31.12.2019.
Lisäksi perusopetuksen johtajan sijainen päätti, että sopimus 211022948 osoitteessa Nordenskiöldinkatu 20 rakennus 9 irtisanotaan päättymään 31.8.2020 ja että sopimuksen ennenaikaisesta irtisanomisesta maksetaan kaupunkiympäristön toimialalle kertaluontoisena korvauksena 682.040 euroa.

Päätöksen perustelut

Sophie Mannerheimin koulu on saanut uudet tilat osoitteessa Sibeliuksenkatu 14, jonne toimintaa keskitetään. Kertakorvaus koskee koulun Nordenskiöldinkadun tiloja, joihin tehtiin peruskorjaus vuonna 2012, jonka kustannuksia ei ole täysin maksettu. Kasvatus ja koulutuksen toimiala maksaa kertakorvauksena maksamattoman pääoman kaupunkiympäristön toimialalle.

This decision was published on 19.12.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Elina Hurmekoski, taloussuunnittelija, puhelin: 09 310 86343

elina.hurmekoski@hel.fi

Decisionmaker

Taina Tervonen
perusopetusjohtajan sijainen