Ohje, vuorotteluvapaa

HEL 2019-013355
More recent handlings
§ 10

Vuorotteluvapaaohje

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti antaa liitteen mukaisen vuorotteluvapaata koskevan ohjeen.

Päätöksen perustelut

Vuorotteluvapaaohjetta on päivitetty vastaamaan vallitsevaa lainsäädäntöä ja siihen on tehty teknisluontoisia muutoksia sanamuotoja täsmentämällä ja lisäämällä linkkejä muiden viranomaisten vuorotteluvapaata koskeviin sivustoihin.

This decision was published on 24.01.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja