Hankinta, palomuurien huolto,- hallinta- ja valvontapalvelu, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2019-013471
More recent handlings
§ 20
This decisionmaker is no longer active

Hankinta, palomuurien huolto,- hallinta- ja valvontapalvelu

Tietohallintopäällikkö

Päätös

Tietohallintopäällikkö päätti tilata Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kahdennettujen palomuurien (Palo Alto 5060 ja 5250) hallinta- ja valvontapalvelun 12 kk ja kahdennetun palomuurin (Palo Alto 5060) huoltopalvelun 12 kk Elisa Santa Monica Oy:tä.

Kokonaiskustannukset ovat enintään 82 000 € (Alv 0%). Palvelu kustannetaan Tietohallintopalveluiden tililtä 459200, sisäinen tilausnumero 1483000014, Tietohallintopalvelu, Hallinto ICT.

Päätöksen perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tietohallintopalvelut ulkoistaa palomuurien hallinta-,valvonta- ja huoltopalvelun 12 kuukaudeksi Elisa Santa Monica Oy:lle

Hankinta tehdään suorahankintana, koska Elisa Santa Monica Oy:llä on sellaista tietotaitoa kasvatuksen ja koulutuksen palomuureista ja verkoista, että toimittajan vaihtaminen kesken uusien palomuurien käyttöönottoprojektin ei ole tarkoituksenmukaista.

Sovelletut säädökset: Hankintalaki 40 §

This decision was published on 31.12.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Close

Ask for more info

Martti Kukkonen, tietoturvapäällikkö, puhelin: 09 310 20350

martti.kukkonen@hel.fi

Decisionmaker

Soili Haapala
tietohallintopäällikkö

Attachments

1. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 20 k.
2. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 20 k.

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.