Vuokraus, lisätilat, Savoy-teatteri, Kasarmikatu 46-48, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, kulttuuripalvelukokonaisuus

HEL 2019-013494
More recent handlings
§ 4

Tarvepäätös lisätilan vuokraamisesta Savoy-teatterin käyttöön osoitteessa Kasarmikatu 46-48

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja hyväksyi liitteenä olevan tarvekuvauksen ja päätti toimialan tilatarpeesta kulttuuripalvelukokonaisuuteen kuuluvan Savoy-teatterin lisätilaan liittyen. Osoitteessa Kasarmikatu 46-48 sijaitseva 11 m² tila vuokrataan kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan käyttöön kaupunkiympäristön toimialalta.

Päätöksen perustelut

Savoy-teatterin osoitteessa Kasarmikatu 46-48 sijaitsevat tilat ovat käyneet ahtaaksi vuokrausten ja esiintymisten lisäännyttyä. Nykyisin toimistokäytössä oleva tila on tarkoitus muuttaa esiintyjien pukuhuoneeksi ja siirtää tilan työpisteet vuokrattavaan 11 m² lisätilaan.

Lisätila vuokrataan 1.2.2020 alkaen samoin ehdoin kuin nykyinen Savoy-teatterin käytössä oleva tila. Lisätilan vuokrakustannus on noin 350 euroa kuukaudessa (32 eur/m²/kk). Vuokran lisäksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala maksaa lisätilasta kaupunkiympäristön toimialalle yleiskustannuskorvausta 0,5 euroa/m²/kk eli 5,5 euroa/kk. Tilaan tarvittavat pienet muutostyöt tehdään Savoy-teatterin toimesta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on siirtänyt 24.4.2018, § 90 toimivaltaansa tilahanketta koskevan tarveselvityksen hyväksymisestä toimialajohtajalle hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin perusteella. Päätöksen mukaisesti toimialajohtaja päättää toimialan tarveselvityksistä hankkeen kokonaisarvon ollessa enintään 500 000 euroa.

This decision was published on 16.01.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Päivi Loponen-Kyrönseppä, johtaja, puhelin: 09 310 36565

paivi.loponen@hel.fi

Elli Alho, suunnittelija, puhelin: 09 310 87967

elli.alho@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Attachments

1. Tarvekuvaus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.