Vuokraus, lisätila, Laajasalon kirjasto, Yliskylän puistokatu 4, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, kirjastopalvelukokonaisuus

HEL 2020-000129
More recent handlings
§ 3

Tarvepäätös lisätilan vuokraamisesta Laajasalon kirjaston käyttöön, Yliskylän puistokatu 4

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja hyväksyi liitteenä olevan tarvekuvauksen ja päätti toimialan tilatarpeesta Laajasalon kirjaston lisätilaan liittyen. Vuokrattava 92 m² lisätila sijaitsee Laajasalon uudessa ostoskeskuksessa osoitteessa Yliskylän puistokatu 4. Tilat vuokrataan kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan käyttöön kaupunkiympäristön toimialalta.

Päätöksen perustelut

Laajasalon kirjaston käytössä tällä hetkellä olevat, loppuvuodesta 2018 valmistuneet tilat ovat liian pienet, jotta kirjaston toimintaan kuuluva luku- ja työskentelytilojen hiljaisuus voidaan taata. Kirjaston kävijämäärä on muuton jälkeen lisääntynyt noin 20 prosentilla verrattuna aiempaan, neliöiltään isompaan toimitilaan. Asiakaspalautteen perusteella tiloihin on toivottu rauhallista lukutilaa, joka tullaan nyt sijoittamaan vuokrattavaan lisätilaan. Lisätila varustetaan omatoimikäyttötekniikalla.

Lisätila vuokrataan 1.3.2020 alkaen samoin ehdoin kuin nykyinen kirjaston käytössä oleva tila. Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva 12 kuukauden irtisanomisajoin siten, että ensimmäinen mahdollinen vuokrasopimuksen päättymispäivä on 14 vuoden kuluttua (30.10.2033). Lisätilan vuokrakustannus on noin 1 930 euroa/kk (noin 21 euroa/m²/kk). Vuokran lisäksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala maksaa lisätilasta kaupunkiympäristön toimialalle yleiskustannuskorvausta 0,5 euroa/m²/kk eli 46 euroa/kk.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on siirtänyt 24.4.2018, § 90 toimivaltaansa tilahanketta koskevan tarveselvityksen hyväksymisestä toimialajohtajalle hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin perusteella. Päätöksen mukaisesti toimialajohtaja päättää toimialan tarveselvityksistä hankkeen kokonaisarvon ollessa enintään 500 000 euroa.

This decision was published on 09.01.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Anne Mankki, kirjastonjohtaja, puhelin: 09 310 85079

anne.mankki@hel.fi

Mustafa Gürler, toimitila-asiantuntija, puhelin: 09 310 26435

mustafa.gurler@hel.fi

Elli Alho, suunnittelija, puhelin: 09 310 87967

elli.alho@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Attachments

1. Tarvekuvaus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.