Sijaisen määrääminen keskushallinnossa kaupunginkanslian henkilöstöosaston yksiköiden päälliköille

HEL 2020-000146
More recent handlings
§ 8

Kaupunginkanslian henkilöstöosaston yksiköiden päälliköiden sijaisuudet 1.1.2020 alkaen

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti, että henkilöstöosaston yksiköiden päälliköiden estyneenä tai poissa ollessa sijaisena toimivat:

Henkilöstön saatavuus, strategisen resursoinnin päällikkö
- sijainen rekrytointipäällikkö

Johtamisen ja työkulttuurin kehittäminen, johtamisen ja työkulttuurin kehittämisen päällikkö
- sijainen strategisen uudistumisen päällikkö

Onnistumisen johtaminen, henkilöstön kehittämispäällikkö
- sijainen työhyvinvointipäällikkö

Oppiminen ja uudistuminen, strategisen uudistumisen päällikkö
- sijainen kehittämispäällikkö (vakanssi 017243)

Vastuullinen työnantaja, henkilöstöpolitiikan päällikkö
- sijainen neuvottelupäällikkö

Päätöksen perustelut

Kaupunginkanslian toimintasäännön kohdan 10.4 Sijaisuudet mukaan osaston päällikkö päättää yksiköiden päälliköiden ja tarvittaessa muiden esimiesten sijaisuusjärjestelyistä. Mikäli kaikki nimetyt henkilöt ovat estyneitä, siirtyy sijaisuus seuraavalle ylemmälle esimiehelle.

This decision was published on 17.01.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Tanja Kahra, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36105

tanja.kahra@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja