Sijaisen määrääminen keskushallinnossa kaupunginkanslian strategiaosaston yksiköiden ja tiimien päälliköille

HEL 2020-000150
More recent handlings
§ 2

Sijaisen määrääminen kaupunginkanslian strategiaosaston yksiköiden ja tiimien päälliköille

Strategiajohtaja

Päätös

Vt. strategiajohtaja päätti, että strategiaosaston yksiköiden ja tiimien päälliköiden estyneenä tai poissa ollessa sijaisena toimivat:

Kansainväliset asiat -yksikkö, kansainvälisten asioiden päällikkö

- sijainen: strategiapäällikkö, strategia ja kehitys -yksikkö

Kaupunkitutkimus- ja tilastot -yksikkö, kaupunkitietopäällikkö

- sijainen: tilasto- ja tietopalvelupäällikkö, tutkimus-ja tilastotiedot -tiimi

Strategiat ja kehitys -yksikkö, strategiapäällikkö

- sijainen: kansainvälisten asioiden päällikkö, kansainväliset asiat -yksikkö

Tietohallintoyksikkö, tietohallintojohtaja

- 1. sijainen: tietohallintopäällikkö, ICT-kehitys -tiimi
- 2. sijainen: ICT-palvelupäällikkö, ICT-palvelut -tiimi

Kaupunkitutkimus- ja tilastot -yksikön tiimien päälliköiden sijaiset:

Tutkimus- ja tilastotiedot, tilasto- ja tietopalvelupäällikkö

- sijainen: tutkimuspäällikkö

Kaupunkitutkimus, tutkimuspäällikkö

- sijainen: tilasto- ja tietopalvelupäällikkö

Tietohallinto -yksikön tiimien päälliköiden sijaiset:

Tietohallinnon ohjaus -tiimi, tietohallintopäällikkö

- sijainen: ICT-palvelupäällikkö

ICT-kehitys-tiimi, ICT-kehityspäällikkö

- sijainen: ICT-sovelluspäällikkö

ICT-palvelut-tiimi, ICT-palvelupäällikkö

- sijainen: tietohallintopäällikkö

Sovellushallinta -tiimi, sovelluspäällikkö

- sijainen: ICT-kehityspäällikkö

Kanslian ICT -tiimi, ICT-päällikkö

- sijainen: IT-asiantuntija

Päätöksen perustelut

Kaupunginkanslian toimintasäännön kohdan 10.4 Sijaisuudet mukaan, osaston päällikkö päättää yksiköiden päälliköiden ja tarvittaessa muiden esimiesten sijaisuusjärjestelyistä. Mikäli kaikki nimetyt henkilöt ovat estyneitä, siirtyy sijaisuus seuraavalle ylemmälle esimiehelle.

This decision was published on 09.01.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Merja Viiki, taloussuunnittelija, puhelin: 09 310 36314

merja.viiki@hel.fi

Decisionmaker

Sami Sarvilinna
vt. strategiajohtaja