Paikalliset sopimukset Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen palomiesten työajasta ja kokonaispalkkausjärjestelmästä

HEL 2020-000152
More recent handlings
§ 5

Paikalliset sopimukset Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen palomiesten työajasta ja kokonaispalkkausjärjestelmästä

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja hyväksyi liitteiden 1 ja 2 mukaiset paikalliset sopimukset Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen palomiesten työajasta ja kokonaispalkkausjärjestelmästä.

Päätöksen perustelut

Työnantajan ja järjestöjen edustajat ovat sopineet 12.11.2019 liitteinä 1 ja 2 olevien Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen palomiesten työaikaa ja kokonaispalkkausjärjestelmää koskevien paikallisten sopimusten viemisestä päätöksentekoon.

Edellytyksenä sopimusten voimaantulolle on aluehallintoviraston säännöllistä työaikaa koskeva poikkeuslupa, minkä aluehallintovirasto on myöntänyt työnantajalle (Päätös 16.12.2019 Dnro LSAVI/11261/2019) ajalle 30.12.2019-31.12.2021.

This decision was published on 13.01.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Sanna Tonteri, neuvottelupäällikkö, puhelin: 09 310 36274

sanna.tonteri@hel.fi

Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 30010

henri.nordenswan@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Attachments

1. Sopimus Helsingin pelastuslaitoksen palomiesten työajasta
2. Sopimus Helsingin pelastuslaitoksen palomiesten kokonaispalkkausjärjestelmästä

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.