Rahoituksen myöntäminen toimialoille ja virastoille 16-17 -vuotiaiden nuorten palkkakustannukset kesä 2020

HEL 2020-000326
More recent handlings
§ 6

Rahoituksen myöntäminen toimialoille ja virastoille 16-17-vuotiaiden nuorten palkkakustannuksiin kesälle 2020

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti myöntää vuodelle 2020 varatuista määrärahoista käytettäväksi 16-17-vuotiaiden nuorten palkkaamiseen kesätöihin seuraavat summat:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, 200 010 euroa sekä erityistä tukea työllistymiseen tarvitsevien 16-20-vuotiaiden palkkaamiseen 6 510 euroa

 • toimintoalue 181410, varhaiskasvatus ja esiopetus
 • toimintoalue 181450, ruotsinkieliset palvelut
 • toimintoalue 181480, hallinto- ja tukipalvelut

Kaupunginkanslia, 10 410 euroa

 • toimintoalue 189818, kaupunginkanslia

Kaupunkiympäristön toimiala, 37 650 euroa

 • toimintoalue 182810, maankäyttö ja kaupunkirakenne
 • toimintoalue 182820, rakennukset ja yleiset alueet
 • toimintoalue 182830, palvelut ja luvat
 • toimintoalue 182880, hallinto- ja tukipalvelut
 • toimintoalue 182890, tekniset

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, 356 960 euroa sekä erityistä tukea työllistymiseen tarvitsevien 16-20-vuotiaiden palkkaamiseen 13 020 euroa

 • toimintoalue 182910, kulttuuri
 • toimintoalue 182920, liikunta
 • toimintoalue 182930, nuoriso
 • toimintoalue 182980, hallinto- ja tukipalvelut

Pelastuslaitos, 18 830 euroa

 • toimintoalue 189870, pelastuslaitos

Sosiaali- ja terveystoimiala, 310 000 euroa sekä erityistä tukea työllistymiseen tarvitsevien 16-20-vuotiaiden palkkaamiseen 31 500 euroa

 • toimintoalue 183910, perhe- ja sosiaalipalvelut
 • toimintoalue 183911, terveys- ja päihdepalvelut
 • toimintoalue 183912, sairaala, kuntoutus ja hoiva

Kustannukset ovat yhteensä 984 890 euroa sisältäen palkat, sivukulut ja lomarahan.

Kustannukset maksetaan kaupunginkanslian tililtä 404100 1836300003. Kuusinumeroinen toimintoalue tulee lisätä tiliöintiin mukaan. Toimialojen tulee käyttää Hijat-järjestelmässä palvelussuhdelajikoodia TMX, jolloin palkka maksetaan automaattisesti oikealta tililtä.

Päätöksen perustelut

Kaupunginkanslian henkilöstöosasto on varannut 1,05 miljoonan euron määrärahan 16-17-vuotiaiden kesätyöntekijöiden palkkaamiseen toimialoille ja virastoille kesäksi 2020.

Määrärahaa kesätyöntekijöiden palkkaamiseen myönnetään vain kaupungin toimialoille ja virastoille, ei liikelaitoksille. Määrärahasta on varattu kiintiö Nordjobb-kesätyöntekijöille sekä erityistä tukea työllistymiseen tarvitseville 16-20-vuotiaille.

Rahoitushakemuksia tuli kuudelta toimialta yhteensä 984 890 euron suuruinen summa 16-17-vuotiaiden sekä erityistä tukea työllistymiseen tarvitsevien 16-20-vuotiaiden palkkaamiseen. Rahoituksella on tarkoitus palkata yhteensä 888 kesätyöntekijää, joista 45 on erityistä tukea työllistymiseen tarvitsevia 16-20-vuotiaita.

Nordjobb-kesätyöntekijöiden palkkaamiseen jää käytettäväksi 65 110 euroa.

This decision was published on 15.01.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Emmi Korvola, hr-asiantuntija, puhelin: 09 310 37998

emmi.korvola@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja