Nordjobb-työntekijöiden palkan korvaaminen 2020 toimialoille ja virastoille

HEL 2020-000329
More recent handlings
§ 7

Nordjobb-työntekijöiden palkan korvaaminen toimialoille ja virastoille vuonna 2020

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti myöntää vuodelle 2020 varatuista nuorten kesätyöntekijöiden määrärahoista käytettäväksi Nordjobb-työntekijöiden palkkaamiseen kesätöihin seuraavasti:

Kaupunginkanslia, Viestintäosasto, Helsinki-info 9 760 euroa

  • toimintoalue 189818, kaupunginkanslia

Sosiaali- ja terveystoimiala, Koskelan seniorikeskus 15 640 euroa

**********

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Svenska servicehelheten - ruotsinkieliset palvelut, Småbarnspedagogik 39 350 euroa

  • 181450, ruotsinkieliset palvelut

Kustannukset ovat yhteensä 64 750 euroa sisältäen palkan, sivukulut ja lomarahan. Kustannukset maksetaan kaupunginkanslian tililtä 404100 1836300003. Kuusinumeroinen toimintoalue tulee lisätä tiliöintiin mukaan.

Toimialojen tulee käyttää Hijat -järjestelmässä palvelussuhdelajikoodia TMX, jolloin palkka maksetaan automaattisesti oikealta tililtä.

Päätöksen perustelut

Kaupunginkanslian henkilöstöosaston määrärahoihin on varattu 1,05 miljoonan euron määräraha 16-17-vuotiaiden kesätyöntekijöiden palkkaamiseen kaupungille kesäksi 2020. Määrärahaa kesätyöntekijöiden palkkaamiseksi myönnetään vain kaupungin toimialoille ja virastoille, ei liikelaitoksille.

16-17-vuotiaiden palkkaamiseen myönnetään määrärahaa 984 890 euroa. Nordjobb-kesätyöntekijöiden palkkaamiseen määrärahaa jäi käytettäväksi 65 110 euroa.

Hakemuksia tuli kolmelta toimialta yhteensä neljä. Nordjobb-kesätyöntekijöitä voidaan palkata kolmen toimialan kohteisiin 64 750 euron edestä yhteensä yhdeksän työntekijää. Varatusta määrärahasta jää käyttämättä 360 euroa.

This decision was published on 16.01.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Emmi Korvola, hr-asiantuntija, puhelin: 09 310 37998

emmi.korvola@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja