Eräiden vuoden 2019 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen, toimintakatteiden alittaminen ja määrärahan siirtäminen kaupunginkanslia

HEL 2020-000344
More recent handlings
Case 8. / 59 §

Eräiden vuoden 2019 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen, toimintakatteiden alittaminen ja määrärahan siirtäminen

Helsinki City Council

Päätös

Kaupunginvaltuusto oikeutti kaupunginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan ja sosiaali- ja terveyslautakunnan ylittämään vuoden 2019 talousarvioon merkityt määrärahat sekä alittamaan toimintakatteet seuraavasti:

Käyttötalouden määrärahojen ylitykset ovat yhteensä 66 592 000 euroa ja toimintakatteen alitukset ovat yhteensä 8 700 000 euroa.

Ta-kohta 1 50 05 Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi
määräraha talousarviossa 62 000 000 euroa
määrärahan ylitys 992 000 euroa

Ta-kohta 2 10 01 Kasvatus ja koulutus
määräraha talousarviossa 1 193 425 000 euroa
määrähan ylitys 9 500 000

Ta-kohta 3 10 01 Kaupunkirakenne
määräraha talousarviossa 269 366 000 euroa
määrärahan ylitys 4 800 000 euroa

Ta-kohta 3 10 02 Rakennukset
toimintakate talousarviossa 238 655 000 euroa
toimintakatteen alitus 3 300 000 euroa

Ta-kohta 5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut
määräraha talousarviossa 1 424 528 000 euroa
määrärahan ylitys 5 300 000 euroa

Ta-kohta 5 10 04 Apotti ja Sote- ja maakuntauudistus
toimintakate -8 414 000
toimintakatteen alitus 5 400 000 euroa

Ta-kohta 5 10 05 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
määräraha talousarviossa 644 524 000 euroa
määrähan ylitys 46 000 000 euroa

Lisäksi kaupunginvaltuusto tekee siirrot vuoden 2019 talousarvioon merkittyihin määrärahoihin seuraavasti:

Talousarviokohdalta
8 01 Kiinteä omaisuus
8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi - 4 050 000 euroa

Talousarviokohdalle
8 01 Kiinteä omaisuus
8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistön hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi + 1 450 000 euroa, ja

Talousarviokohdalle
8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
8 04 01 02 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet + 2 600 000 euroa

Talousarviokohdalta
8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt, kaupunginhallituksen käytettäväksi
8 01 02 03 Kalasataman esirakentaminen - 11 970 000 euroa

Talousarviokohdalle
8 03 02 Projektialueiden kadut, kaupunginhallituksen käytettäväksi
8 03 02 01 Kamppi-Töölönlahti + 620 000 euroa
8 03 02 01 Kruunuvuorenranta + 110 000 euroa
8 03 02 05 Pasila + 6 620 000 euroa
8 03 02 06 Kuninkaankolmio + 1 250 000 euroa

8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, kaupunginhallituksen käytettäväksi
8 04 02 01 Kamppi-Töölönlahti + 870 000 euroa
8 04 02 02 Länsisataman puistot ja liikunta-alueet + 2 500 000 euroa

Talousarviokohdalta
8 02 01 Rakennukset, uudis- ja lisärakennushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
8 02 01 02 Kasvatus- ja koulutustoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet - 4 500 000 euroa
8 02 01 04 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet - 7 500 000 euroa

Talousarviokohdalle
8 02 02 Rakennukset, korjaushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
8 02 02 02 Kasvatus- ja koulutustoimialan korjaushankkeet + 12 000 000 euroa

Talousarviokohdalta
8 06 Arvopaperit
8 06 02 Muut kohteet, kaupunginhallituksen käytettäväksi - 10 000 euroa

Talousarviokohdalle
8 06 Arvopaperit
8 06 01 Hitas-osakkeiden hankkinen, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi + 10 000 euroa

Käsittely

Puheenjohtaja totesi, että päätösehdotuksessa on kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava virheellinen yhteissumma. Toimintakatteen alitukset eivät ole 7 900 000 euroa, vaan 8 700 000 euroa. Yhteissumma korjattiin kaupunginhallituksen esityksen mukaiseksi.

Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan ja sosiaali- ja terveyslautakunnan ylittämään vuoden 2019 talousarvioon merkityt määrärahat sekä alittamaan toimintakatteet seuraavasti:

Käyttötalouden määrärahojen ylitykset ovat yhteensä 66 592 000 euroa ja toimintakatteen alitukset ovat yhteensä 7 900 000 euroa.

Ta-kohta 1 50 05 Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi
määräraha talousarviossa 62 000 000 euroa
määrärahan ylitys 992 000 euroa

Ta-kohta 2 10 01 Kasvatus ja koulutus
määräraha talousarviossa 1 193 425 000 euroa
määrähan ylitys 9 500 000

Ta-kohta 3 10 01 Kaupunkirakenne
määräraha talousarviossa 269 366 000 euroa
määrärahan ylitys 4 800 000 euroa

Ta-kohta 3 10 02 Rakennukset
toimintakate talousarviossa 238 655 000 euroa
toimintakatteen alitus 3 300 000 euroa

Ta-kohta 5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut
määräraha talousarviossa 1 424 528 000 euroa
määrärahan ylitys 5 300 000 euroa

Ta-kohta 5 10 04 Apotti ja Sote- ja maakuntauudistus
toimintakate -8 414 000
toimintakatteen alitus 5 400 000 euroa

Ta-kohta 5 10 05 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
määräraha talousarviossa 644 524 000 euroa
määrähan ylitys 46 000 000 euroa

Lisäksi kaupunginvaltuusto tekee siirrot vuoden 2019 talousarvioon merkittyihin määrärahoihin seuraavasti:

Talousarviokohdalta
8 01 Kiinteä omaisuus
8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi - 4 050 000 euroa

Talousarviokohdalle
8 01 Kiinteä omaisuus
8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistön hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi + 1 450 000 euroa, ja

Talousarviokohdalle
8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
8 04 01 02 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet + 2 600 000 euroa

Talousarviokohdalta
8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt, kaupunginhallituksen käytettäväksi
8 01 02 03 Kalasataman esirakentaminen - 11 970 000 euroa

Talousarviokohdalle
8 03 02 Projektialueiden kadut, kaupunginhallituksen käytettäväksi
8 03 02 01 Kamppi-Töölönlahti + 620 000 euroa
8 03 02 01 Kruunuvuorenranta + 110 000 euroa
8 03 02 05 Pasila + 6 620 000 euroa
8 03 02 06 Kuninkaankolmio + 1 250 000 euroa

8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, kaupunginhallituksen käytettäväksi
8 04 02 01 Kamppi-Töölönlahti + 870 000 euroa
8 04 02 02 Länsisataman puistot ja liikunta-alueet + 2 500 000 euroa

Talousarviokohdalta
8 02 01 Rakennukset, uudis- ja lisärakennushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
8 02 01 02 Kasvatus- ja koulutustoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet - 4 500 000 euroa
8 02 01 04 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet - 7 500 000 euroa

Talousarviokohdalle
8 02 02 Rakennukset, korjaushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
8 02 02 02 Kasvatus- ja koulutustoimialan korjaushankkeet + 12 000 000 euroa

Talousarviokohdalta
8 06 Arvopaperit
8 06 02 Muut kohteet, kaupunginhallituksen käytettäväksi - 10 000 euroa

Talousarviokohdalle
8 06 Arvopaperit
8 06 01 Hitas-osakkeiden hankkinen, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi + 10 000 euroa

Close

Käyttötalousosa

1 50 05 Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi

Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi, käyttötalouden menot ylittävät talousarvion 992 000 euroa. Vuoden 2019 määrärahavaraus perustui oletukseen, että tuen saajien kokonaismäärä laskee hieman ja kuukausittain tukea saavien määrän kasvu pysähtyy vuoden 2019 aikana ja että työttömyysturvan aktiivimalli laskee kustannuksia jonkin verran. Tuen saajien kokonaismäärä vuonna 2019 aleni hieman verrattuna vuonna 2018 tukea saaneisiin, mutta sillä ei ole ollut oletuksen mukaista maksuosuutta alentavaa vaikutusta. Syynä tähän on se, että samaan aikaan kuukausittain tukea saavien määrän kasvu ei ole pysähtynyt ja henkilöitä on siirtynyt listalla korkeamman maksuosuuden (70%) piiriin. Työttömyysturvan aktiivimalliin tuli keväällä 2019 muutos, jonka seurauksena aktiivisuusehdon saattoi täyttää aiempaa useammin siten, että sillä ei ollut vaikutusta kaupungin maksuosuuteen. Näin ollen myös aktiivimallin kustannuksia laskeva vaikutus jäi oletettua pienemmäksi.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 992 000 euroa.

2 10 01 Kasvatus ja koulutus

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttötalouden menot ylittävät talousarvion 9 500 000 eurolla. Esityksen perusteena on kaupungin saamat käyttötarkoitussidonnaiset valtionavustukset ja muu ulkopuolinen rahoitus sekä takautuvasti maksettavat tehtäväkohtaiset palkkasaatavat, joita ei ole pystytty huomioimaan talousarviossa 2019.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 9 500 000 euroa.

3 10 01 Kaupunkirakenne

Kaupunkiympäristön toimialan talousarviokohdan Kaupunkirakenne menot ylittyvät 4 800 000 euroa. Talousarviovuonna on kertynyt ennakoimattomia menoja, joihin ei ole voitu varautua tulosbudjetissa. Toimialan esityksen mukaan liikennealueiden lumenpoistotöistä on aiheutunut merkittävää kustannusten kasvua. Lisäksi menoja on kasvattanut jälkikäteen kirjatut vuosien 2012 ja 2013 pysäköinninvalvonnan luottotappiot yhteensä 3 200 000 euroa.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 4 800 000 euroa.

3 10 02 Rakennukset

Kaupunkiympäristön toimialalla talousarviokohdan Rakennukset toimintakate alittuu 3,3 milj. euroa. Menot ylittyvät 4 800 000 euroa. Menojen ylitys johtuu mm. ennakoimattomasta kaukolämmön merkittävästä hinnan noususta talousarvion laatimisen jälkeen. Vuokra- ja vastikemenot kasvoivat, johtuen pääasiassa Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lisä- ja väistötilojen vuokrista.

Talousarviokohdan tulot ylittyvät 1,5 milj. euroa. Vuokratuloja vähensivät mm. Lasipalatsin myynti ja Pirkkolan jäähallin purkaminen. Vuokratuloja kasvattivat valmistuneet rakennushankkeet ja mm. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tarvitsemista lisätiloista perityt vuokrat. Tulojen ylitys huomioiden toimintakatteen alitus on 3,3 milj. euroa.

Toimintakatetta tulisi saada alittaa 3 300 000 euroa.

5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelujen määrärahat ylittyvät 5 300 000 euroa. Määrärahojen ylityksestä 2 300 000 euroa johtuu valtionperinnöistä jaettavista avustuksista.

Määrärahojen ylityksestä 3 000 000 euroa johtuu lastensuojelun ja vammaistyön kustannusten kasvusta vuonna 2019. Lastensuojelun kustannuksia kasvattavat vaativan laitoshoidon asiakaspalvelujen sekä perhehoidon ostojen kasvu, joka aiheutuu sijoituksien pidentymisestä sekä erityis- ja vaativan tason laitoshoidon tarpeen kasvusta. Vaativahoitoisten lasten osuuden kasvun vuoksi laitoshoidon hoitovuorokausien määrän ennustetaan olevan 24 000 hoitovuorokautta talousarviota suurempi. Lisäksi uuden puitesopimuksen myötä ostopalvelujen keskimääräiset vuorokausihinnat nousivat vuoteen 2018 verrattuna. Vammaistyössä kustannukset ovat kasvaneet asumispalvelujen asiakaspalvelujen ostoissa, henkilökohtaisessa avussa sekä työ- ja päivätoiminnassa. Asiakasmäärät ovat kasvaneet asumispalvelujen ja henkilökohtaisen avun palvelusetelissä. Kilpailutuksen seurauksena työ- ja päivätoiminnan hinnat nousivat. Lisäksi sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisen liikkumisen tuen matkamäärät ovat lisääntyneet edelliseen vuoteen verrattuna.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 5 300 000 euroa.

5 10 04 Apotti ja Sote- ja maakuntauudistus

Toimintakate alittuu 5 400 000 euroa. Toimintakatteen alitus johtuu Apotti Oy:n ennakoitua korkeammista vuodelle 2019 kohdistuvista ylläpitokustannuksista, velkaosuuksien poistoaikataulun muutoksista sekä käyttöönottokoulutuksen laskutuksen muutoksesta käyttäjäperusteisesta omistusperusteiseksi. Talousarviokohdalle kirjautuivat sote- ja maakuntauudistuksen parissa Uudenmaan maakunnassa työskennelleiden palkkamenot toteutuneiden työtuntien perusteella, jotka saatiin tuloina Uudenmaan maakunnasta. Viimeiset sopimukset päättyivät 30.6.2019. Tällä ei ole vaikutusta talousarviokohdan toimintakatteen alitukseen.

Toimintakatetta tulisi saada alittaa 5 400 000 euroa.

5 10 05 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) määrärahat ylittyvät HUS:n 46 000 000 euroa. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri laati vuoden 2019 talousarvion 20 000 000 euroa alijäämäisenä ja ennusteen mukaan alijäämää on kertymässä noin 35 000 000 euroa. Kuntayhtymän alijäämän vuoksi vuonna 2019 ei saada jäsenkuntapalautusta. Alijäämän käsittelystä päätetään HUS:n valtuustossa.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 46 000 000 euroa.

Määrärahojen siirtäminen

Kaupunkiympäristölautakunta on esittänyt 2,0 milj. euron määrärahasiirtoa kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön osoitettujen talousarviokohtien 8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistön hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset ja 8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen välillä. Määrärahan siirrolla on tarkoitus kattaa muun muassa osa 4,5 milj. euron kaupasta, jolla ostettiin vuokraoikeus ja rakennus kaupungin omistamalta Koy Helsingin Toimitilat yhtiöltä. Kyseinen kauppa on ollut edellytys tontin (Siltasaarenkatu 13) myymiselle siitä käydyn kilpailun voittajalle. Määrärahan siirtotarve on myöhemmässä valmistelussa tarkentunut 1,45 milj. euroon. Siirrettävästä määrärahasta on tarkoitus käyttää 0,25 milj. euroa kattamaan edellä mainitusta kaupasta aiheutunut ylitystarve vuodelle 2019 ja loput 1,2 milj. euroa on tarkoitus hakea ylitysoikeutena vuodelle 2020 kattamaan edellä mainitun kaupan vaikutuksia loppuvuonna 2019 siirtyneiden maankäyttösopimusten kiinteistöjärjestelyiden toteuttamiseen tarvittaviin 8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistön hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset talousarviokohdan määrärahoihin.

Edellä esitetyn mukaisesti tulisi määrärahaa siirtää talousarviokohdan 8 01 Kiinteä omaisuus alakohdasta 8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi talousarviokohdalle 8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi yhteensä 1 450 000 euroa.

Puisto- ja liikunta-alueisiin on vuonna 2019 ollut käytettävissä ylityksineen yhteensä 20,9 milj. euroa. Määräraha ylittyy noin 2,6 milj. euroa. Liikuntahankkeissa on toteutettu mm. Vuosaaren liikuntapuistoa, Paloheinän lumetusjärjestelmää, Lauttasaaren tekojääkenttää ja Kurkimäen lähiliikuntapaikkaa.

Edellä esitetyn mukaisesti määrärahaa tulisi siirtää talousarviokohdan 8 01 Kiinteä omaisuus alakohdasta 8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi talousarviokohdalle 8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi alakohtaan 8 04 01 02 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet + 2 600 000 euroa.

Kaupunkiympäristön toimiala on jatkanut infrahankkeiden toimeenpanoa aluerakentamisen projektialueilla ja täydennysrakentamisalueilla. Vuoden 2019 talousarviossa Projektialueiden esirakentaminen määräraha ylitysoikeuksineen oli yhteensä 70,9 milj. euroa. Projektialueiden esirakentamiseen käytettiin 55,6 milj. euroa, joka alittaa käytettävissä olevan määrärahan 14,4 milj. euroa. Projektialueiden kadut määräraha ylitysoikeuksineen oli yhteensä 73,4 milj. euroa. Projektialueiden katujen määrärahatarve on 82,0 milj. euroa, joka ylittää käytössä olevan määrärahan 8,6 milj. eurolla. Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet määräraha ylitysoikeuksineen oli yhteensä 8,2 milj. euroa. Projektialueiden Puistojen ja liikunta-alueiden määrärahatarve on 11,5 milj. euroa, joka ylittää käytettävissä olevan määrärahan 3,3 milj. euroa. Projektialueiden talousarviomäärärahat on osoitettu kaupunginhallituksen käytettäväksi. Talousarviovuoden aikana on ollut tarpeen poiketa eräiden talousarviokohtien mukaisesta suunnitellusta toimeenpanosta. Katujen osalta merkittävimmät ylitykset aiheutuivat Pasilaan avautuneeseen kauppakeskus Triplaan liittyvien urakoiden ennakoimaton kustannusnousu. Puistojen osalta merkittävimmät ylitykset kohdistuvat Kamppi-Töölönlahti alueen puistojen sekä Länsisataman puistojen ja liikunta-alueiden toteuttamiseen. Kamppi-Töölönlahti alueen Makasiinipuiston urakan aikana on tullut poikkeuksellisen paljon lisä- ja muutostöitä, joihin ei oltu varauduttu talousarviomäärärahassa. Lisä- ja muutostöitä ovat aiheuttaneet mm. ennakoitua haastavammat pohjaolosuhteet ja ennakoitua suurempi määrä pilaantuneita maa-alueita. Länsisataman alueen asuntorakentaminen on edennyt ennakoitua nopeammin ja alueen kasvava asukasmäärä on edellyttänyt alueen puistopalvelujen osalta suunniteltua nopeampaa investointia alueen puistoihin. Talousarviokohtien 8 03 02 Projektialueiden kadut ja 8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet määrärahatarpeet on mahdollista kattaa talousarvion kohdan 8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen käyttämättä jäävien määrärahojen siirroilla.

Edellä esitetyn mukaisesti tulisi määrärahaa siirtää talousarviokohdasta 8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi, talousarviokohtaan 8 03 02 Projektialueiden kadut, kaupunginhallituksen käytettäväksi 8 600 000 euroa ja talousarviokohtaan 8 04 02 Puistot ja liikunta-alueet, kaupunginhallituksen käytettäväksi 3 370 000 euroa.

Talousarviokohdan 8 02 Rakennukset talousarviokohdan 8 02 02 Korjaushankkeet määräraha ylittyy 12 000 000 euroa. Ylitys johtuu kohdentamattomien hankkeiden määrän ennakoimattomasta kasvusta. Siirrettäväksi esitetty määräraha käytetään mm. rakennusosien ja laitteiden ennakoiviin korjauksiin ja vaurioituneiden tilojen korjaamiseen sekä välttämättömiin toiminnallisiin muutostöihin palveluverkkoa kehitettäessä ja väistötilojen rakentamiseen. Määräraha on mahdollista siirtää talousarviokohdan Rakennukset kohdasta Uudis- ja lisärakennushankkeet, koska aloitusedellytykset eivät toteudu suunnitellun aikataulun mukaisesti rakennushankkeiden Myllypuron peruskoulun laajennus yhtenäiseksi peruskouluksi (4 700 000 euroa) ja Pirkkolan liikuntapuiston jäähallin rakentamisen (7 700 000 euroa) osalta. Pirkkolan jäähallin rakentamisvaihe alkaa alkuvuonna 2020 noin puoli vuotta alkuperäisestä aikataulusta myöhässä. Myllypuron peruskoulun laajennus- ja korjaushankkeen toteutus on siirtynyt vuodella eteenpäin, koska osa korjaustöistä on tarkoitus tehdä koulun kesäloman aikana, jotta osa koulun tiloista voidaan käyttää koko korjaus- ja laajennushankkeen ajan.

Edellä esitetyn mukaisesti tulisi määrärahaa siirtää talousarviokohdasta 8 02 01 Rakennukset, uudis- ja lisärakennushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi talousarviokohdalle 8 02 02 Rakennukset ja korjaushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi yhteensä 12 000 000 euroa.

Hitas-osakkeiden ostoa varten on Kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön varattu 1 000 000 euron määräraha. Hitas-osakkeiden ostoja on ollut arvioitua enemmän.

Edellä esitetyn mukaisesti tulisi määrärahaa siirtää Arvopaperit talousarviokohdasta 8 06 02 Muut kohteet, kaupunginhallituksen käytettäväksi talousarviokohdalle 8 06 01 Hitas-osakkeiden ostaminen, kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön yhteensä 10 000 euroa.

Vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti toimialalautakunnat ovat toimittaneet määrärahojen ylitys-, toimintakatteiden alitus- ja määrärahan siirtoesitykset vuoden 2019 marraskuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen määrärahojen käyttöennusteet ovat kuitenkin osin tarkentuneet ja päätösehdotusta on tarkennettu vastaavasti. Esitykseen sisältyvät määrärahasiirrot liittyvät tilinpäätöksen valmisteluun ja ne tulee olla käsiteltynä ennen tilinpäätöksen hyväksymistä kaupunginhallituksessa.

Close

Kaupunginhallitus 10.02.2020 § 97

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan ja sosiaali- ja terveyslautakunnan ylittämään vuoden 2019 talousarvioon merkityt määrärahat sekä alittamaan toimintakatteet seuraavasti:

Käyttötalouden määrärahojen ylitykset ovat yhteensä 66 592 000 euroa ja toimintakatteen alitukset ovat yhteensä 8 700 000 euroa.

Ta-kohta 1 50 05 Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi
määräraha talousarviossa 62 000 000 euroa
määrärahan ylitys 992 000 euroa

Ta-kohta 2 10 01 Kasvatus ja koulutus
määräraha talousarviossa 1 193 425 000 euroa
määrähan ylitys 9 500 000

Ta-kohta 3 10 01 Kaupunkirakenne
määräraha talousarviossa 269 366 000 euroa
määrärahan ylitys 4 800 000 euroa

Ta-kohta 3 10 02 Rakennukset
toimintakate talousarviossa 238 655 000 euroa
toimintakatteen alitus 3 300 000 euroa

Ta-kohta 5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut
määräraha talousarviossa 1 424 528 000 euroa
määrärahan ylitys 5 300 000 euroa

Ta-kohta 5 10 04 Apotti ja Sote- ja maakuntauudistus
toimintakate -8 414 000
toimintakatteen alitus 5 400 000 euroa

Ta-kohta 5 10 05 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
määräraha talousarviossa 644 524 000 euroa
määrähan ylitys 46 000 000 euroa

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tehdä siirrot vuoden 2019 talousarvioon merkittyihin määrärahoihin seuraavasti:

Talousarviokohdalta
8 01 Kiinteä omaisuus
8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi - 4 050 000 euroa

Talousarviokohdalle
8 01 Kiinteä omaisuus
8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistön hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi + 1 450 000 euroa, ja

Talousarviokohdalle
8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
8 04 01 02 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet + 2 600 000 euroa

Talousarviokohdalta
8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt, kaupunginhallituksen käytettäväksi
8 01 02 03 Kalasataman esirakentaminen - 11 970 000 euroa

Talousarviokohdalle
8 03 02 Projektialueiden kadut, kaupunginhallituksen käytettäväksi
8 03 02 01 Kamppi-Töölönlahti + 620 000 euroa
8 03 02 01 Kruunuvuorenranta + 110 000 euroa
8 03 02 05 Pasila + 6 620 000 euroa
8 03 02 06 Kuninkaankolmio + 1 250 000 euroa

8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, kaupunginhallituksen käytettäväksi
8 04 02 01 Kamppi-Töölönlahti + 870 000 euroa
8 04 02 02 Länsisataman puistot ja liikunta-alueet + 2 500 000 euroa

Talousarviokohdalta
8 02 01 Rakennukset, uudis- ja lisärakennushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
8 02 01 02 Kasvatus- ja koulutustoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet - 4 500 000 euroa
8 02 01 04 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet - 7 500 000 euroa

Talousarviokohdalle
8 02 02 Rakennukset, korjaushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
8 02 02 02 Kasvatus- ja koulutustoimialan korjaushankkeet + 12 000 000 euroa

Talousarviokohdalta
8 06 Arvopaperit
8 06 02 Muut kohteet, kaupunginhallituksen käytettäväksi - 10 000 euroa

Talousarviokohdalle
8 06 Arvopaperit
8 06 01 Hitas-osakkeiden hankkinen, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi + 10 000 euroa

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan korjaamalla seuraavat luvut:

Päätösehdotuksen kolmannessa kappaleessa mainitut toimintakatteen alitukset ovat yhteensä 8 700 000 euroa.

Perustelujen kohdan "5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut" toisessa kappaleessa määrärahojen ylitys korjataan muotoon 3 000 000 euroa.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko@hel.fi
Close

This decision was published on 17.03.2020

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Close

Presenter information

Kaupunginhallitus

Ask for more info

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 09 310 39900

markku.riekko@hel.fi

Attachments

1. Kasvatus- ja koulutuslautakunta_12112019
2. Kaupunginkanslia_29012020
3. Kaupunkiympäristö_toimialajohtajan kirje_24012020
4. Kaupunkiympäristö_toimialajohtajan kirje_27012020
5. Kaupunkiympäristölautakunta_ 08102019
6. Kaupunkiympäristölautakunta_26112019
7. Sosiaali- ja terveyslautakunta_Apotti_19112019
8. Sosiaali-_ja terveyslautakunta_19112019

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.