Työpaikkasuomi - kielikoulutus Työvoima liikkuu Euroopassa -hankkeelta, ELY-keskus

HEL 2020-000438
More recent handlings
§ 13

Työpaikkasuomi-kielikoulutus Työvoima liikkuu Euroopassa -hankkeelta Ely-keskukselta

Perusopetusjohtaja

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetusjohtaja päätti hakea Ely-keskuksen hallinnoimalta Työvoima liikkuu Euroopassa -hankkeelta rahoitusta Työpaikkasuomi-kielikoulutukseen, joka on saanut rahoituksen ESR-hankkeeseen Vipuvoimaa EU:lta rahoituksesta. Hanke korvaa 50% kielikoulutuksen kustannuksista 30.6.2020 saakka. Hakemus liitteenä.

Päätöksen perustelut

ELY-keskuksen hanke Työvoima liikkuu Euroopassa myöntää julkisille organisaatioille 50% rahoituksen Työpaikkasuomi-kielikoulutukseen. Hanke on kilpailuttanut kielikoulutuksen järjestäjiä, joita käytetään palveluntarjoajina Työpaikkasuomi koulutuksissa. Koulutuksen arvioitu kustannuksesta jää Helsingin kaupungille maksettavaksi maksimissaan noin 3000 eur.

Työpaikkasuomi koulutusta tarjotaan perusopetuksen ja toisen asteen opettajille, joiden äidinkieli muu kuin Suomi sekä mahdollisesti myös koulunkäyntiavustajille. Koulutus toteuttaa maahanmuuttajien kehittämisohjelman tavoitteita.

Maahanmuuttajataustaiset opettajat tarvitsevat suomen kielen vahvistamista tavoitteellisen intensiivikurssin muodossa. Koulutuksen sisältö suunnitellaan työtehtäviin perustuviin tarpeisiin ja työpaikan kommunikaatiotilanteisiin.

This decision was published on 03.02.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Aija Kortesmaa, HR-asiantuntija, puhelin: 0931021880

aija.kortesmaa@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja

Attachments

1. Allekirjoitettu hakemus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.