Pankkitilit ja tilien katseluoikeudet, lukiot ja aikuislukiot

HEL 2020-000541
More recent handlings
§ 6

LUKIOIDEN JA AIKUSLUKION PANKKITILIT JA TILIEN KATSELUOIKEUDET KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TOIMIALALLA 20.1.2020 ALKAEN

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti Helsingin kaupungin lukioiden ja aikuislukion pankkitilien verkkopankkitunnusoikeudet liitteen 1 mukaisesti alkaen 20.1.2020.

Samalla toimialajohtaja päätti kumota päätöksensä 12.12.2019 § 110 Lukioiden ja aikuislukion pankkitilit ja niiden katseluoikeudet 16.12.2019 alkaen. Verkkopankkitunnukset oikeuttavat katsomaan ao. lukion tai aikuislukion käytössä olevan pankkitilin tapahtumia yo-tutkintomaksuista syntyvien tulojen seuraamiseksi. Verkkopankkitunnukset ovat henkilökohtaiset eikä niitä saa luovuttaa toisen henkilön haltuun.

Päätöksen perustelut

Hallintosäännön 14. luvun 1 § 5 mukaan toimialajohtaja päättää pankkitilien käyttöoikeudet ja niiden valvonnan järjestämisen.

Päätös päivitetään lukioissa tapahtuneiden henkilöstömuutosten johdosta.

Toimialajohtaja on siirtänyt pankkitilien käyttöoikeudet Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu –liikelaitokselle päätöksillä § 37 ja § 95.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talous- ja suunnittelupalveluiden talouden tuki -yksikkö toimittaa päätöksen tiedoksi henkilöille, joille verkkopankkitunnukset on myönnetty, asianomaisten pankkien yhteyshenkilöille ja kaupungin kanslian talous- ja suunnitteluosaston varainhallintaan.

This decision was published on 21.01.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Mari Riikonen, laskentasuunnittelija, puhelin: 09 310 23028

mari.riikonen@hel.fi

Seija Ryymin, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 86278

seija.ryymin@hel.fi

Decisionmaker

Liisa Pohjolainen
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Attachments

1. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 17 k.

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.