Toimivallan siirtäminen keskushallinnossa henkilöstöpolitiikan päällikölle tehtävien vaativuusluokittelussa ja tehtäväkohtaisissa palkoissa

HEL 2020-000655
More recent handlings
§ 11

Tehtävien vaativuusluokittelua ja tehtäväkohtaista palkkaa koskevan toimivallan siirtäminen henkilöstöjohtajalta henkilöstöpolitiikan päällikölle

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja delegoi päätösvaltaansa tehtävien vaativuusluokittelusta ja tehtäväkohtaisen palkan (sisältäen määräaikaiset tehtävälisät) määrittelystä kaupunginkanslian henkilöstöosaston henkilöstöpolitiikan päällikölle pois lukien johdon kokonaispalkkajärjestelmän piirissä olevat tehtävät, määräaikaiset projektitehtävät sekä ne määräaikaiset tehtävälisät, joiden osalta päätösvalta on delegoitu toimialoille, virastoille ja liikelaitoksille (3.1.2020 § 2).

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 12 luvun 3 § mukaisesti (9.10.2019) ellei toimivallasta ole muuten säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle, henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohtajaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta.

Tällä delegointipäätöksellä henkilöstöjohtaja määrää päätösvaltansa päätöksessä mainittujen asioiden osalta alaiselleen henkilöstöpolitiikan päällikölle. Päätös on osa kaupungin HR-prosessien kehittämistä ja sujuvoittamista kuitenkin varmistaen kaupunkiyhtenäiset käytännöt. Päätös koskee kaikkia sopimusaloja.

This decision was published on 24.01.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Leena Sandgren, palkitsemisen päällikkö, puhelin: 09 310 20595

leena.sandgren@hel.fi

Juha Rosvall, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 29143

juha.rosvall@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja