Ohje, virka- ja työvapaan myöntämisperiaatteet

HEL 2020-000694
More recent handlings
§ 9

Virka- ja työvapaan myöntämisperiaatteet -ohje

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti antaa liitteen mukaisen virka- ja työvapaan myöntämisperiaatteita koskevan ohjeen.

Päätöksen perustelut

Virka- ja työvapaan myöntämisperiaatteet -ohjetta on ajantasaistettu ja selkiytetty kokonaisuudessaan. Erityistä huomiota on kiinnitetty virka- ja työvapaan myöntämiseen toisen viran tai tehtävän hoitamista varten.

This decision was published on 24.01.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Hanna Björkstrand, johtava työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 28915

hanna.bjorkstrand@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Attachments

1. Virka- ja työvapaiden myöntämisperiaatteet -ohje

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.