Sijaiskulujen maksaminen perusopetuksen kouluille järjestettävistä koulutuksista

HEL 2020-000719
More recent handlings
§ 11

Sijaiskulujen maksaminen perusopetuksen kouluille järjestettävistä koulutuksista

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti sijaiskulujen maksamisesta perusopetuspalvelukokonaisuuden keskitetyistä määrärahoista (403200 1430000121) liitteissä mainittuihin koulutuksiin. Perusopetuspalvelukokonaisuuden vuoden 2020 arvioidut sijaiskulut ovat yhteensä 167560 euroa.

This decision was published on 27.01.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Heidi Roponen, ts. pedagogisten palveluiden päällikkö, puhelin: 09 310 71927

heidi.roponen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja