Nimeämispyyntö, Kuntaliiton kulttuurijohtajien verkosto, Kuntaliitto

HEL 2020-000926
More recent handlings
§ 12

Kaupungin edustajien nimeäminen Kuntaliiton kuntien kulttuurijohtajien verkostoon

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti nimetä kulttuurijohtaja Mari Männistön varsinaiseksi edustajaksi Kuntaliiton pysyvään kuntien kulttuurijohtajien verkostoon toimintakaudelle 2020-2022. Varajäseneksi nimetään kulttuurin edistäminen -palvelun päällikkö Veikko Kunnas.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 12.12.2018, 12 § oikeuttaa toimialat, virastot ja liikelaitokset edustamaan kaupunkia toimialaansa kuuluvien yhdistysten ja verkostojen vuosikokouksissa ja muissa jäsenten kokouksissa, joissa kaupunki on jäsenenä.

Samalla konsernijaosto oikeutti toimialat, virastot ja liikelaitokset tarvittaessa nimeämään vuosikokouksessa tai muissa jäsenten kokouksessa hallituksen jäseneksi esitettävän henkilön tilanteissa, joissa yhdistyksen tai verkoston sääntöjen mukaista hallitusjäsenten minimimäärää ei muuten saada kokoon, tai muissa vastaavissa tilanteissa, joissa kaupunkia pyydetään nimeämään jäsen hallitukseen.

This decision was published on 17.02.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Sanna Kavander, johdon assistentti, puhelin: 09 310 23896

sanna.kavander@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja