Tulosbudjetti vuonna 2020, kaupunginkanslian elinkeino-osasto

HEL 2020-001011
More recent handlings
§ 58

Kaupunginkanslian elinkeino-osaston vuoden 2020 yksikkökohtaisten tulosbudjettien vahvistaminen

Elinkeinojohtaja

Päätös

Elinkeinojohtaja päätti viitaten kansliapäällikön päätöksiin 20.12.2019, § 273, 25.3.2020, § 75 ja 17.4.2020, § 94 vahvistaa elinkeino-osaston yksikkökohtaiset tulosbudjetit vuodelle 2020 liitteen mukaisina.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 5 luvun 1 § mukaan johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata
sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on myös johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden strateginen ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito.

This decision was published on 25.05.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Merja Viiki, taloussuunnittelija, puhelin: 09 310 36314

merja.viiki@hel.fi

Decisionmaker

Marja-Leena Rinkineva
elinkeinojohtaja
Santtu von Bruun
yksikön päällikkö