Tulosbudjetti vuonna 2020, kaupunginkanslian henkilöstöosasto

HEL 2020-001013
More recent handlings
§ 12

Kaupunginkanslian henkilöstöosaston vuoden 2020 yksikkökohtaisten tulosbudjettien vahvistaminen

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti viitaten kansliapäällikön päätökseen 20.12.2019, § 273, vahvistaa henkilöstöosaston yksikkökohtaiset tulosbudjetit vuodelle 2020 liitteen mukaisesti.

This decision was published on 14.02.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Merja Viiki, taloussuunnittelija, puhelin: 09 310 36314

merja.viiki@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja