Tulosbudjetti vuonna 2020, kaupunginkanslian strategiaosasto

HEL 2020-001017
More recent handlings
§ 58

Kaupunginkanslian strategiaosaston vuoden 2020 yksikkökohtaistentulosbudjettien vahvistaminen

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti viitaten kansliapäällikön päätöksiin 20.12.2019, § 273, 25.3.2020, § 75 ja 17.4.2020, § 94 vahvistaa strategiaosaston yksikkökohtaiset tulosbudjetit vuodelle 2020 liitteen mukaisina.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 5 luvun 1 § mukaan johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata
sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on myös johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden strateginen ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito.

This decision was published on 29.04.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Merja Viiki, taloussuunnittelija, puhelin: 09 310 36314

merja.viiki@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Marko Karvinen
strategiapäällikkö