Maksuperusteiden määrääminen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, EasySport -lomatoiminnan hinnat

HEL 2020-001385
More recent handlings
§ 5

EasySport loma-ajan toiminnan hinnanmuutos

Liikuntapalvelupäällikkö

Päätös

Liikuntapalvelupäällikkö päätti loma-ajan EasySport-toiminnan hinnanmuutoksista. Uudet päivähinnat ovat 15 €/6 h leiripäivä, 9 €/3 h leiripäivä ja 6 €/1 h liikuntakurssi. Aiemmat hinnat olivat 12,4 €/6 h leiripäivä, 7,25 €/3 h leiripäivä ja 5 €/1 h liikuntakurssi, joina hinnat ovat pysyneet tähän saakka vuodesta 2016 alkaen. Muutokset astuvat voimaan 1.6.2020.

Päätöksen perustelut

EasySport kesätoiminta on käynnistynyt vuonna 2012. EasySport loma-ajan tavoitteena on tarjota loma-aikana lapsille liikunnallista tekemistä ja sen myötä edistää heidän hyvinvointia ja vähentää yksinoloa. Kesätoiminnan järjestämisessä noudatetaan edelleen matalankynnyksen harrastustoiminnan tunnuspiirteitä, jolloin kuka tahansa voi osallistua toimintaan riippumatta osallistujan taitotasosta tai sosioekonomisesta asemasta. Lisäksi toiminnan suunnittelussa huomioidaan, että toimintaa löytyy ympäri Helsinkiä. Kesäisin palvelutarjotin pitää sisällään mm. EasySport-leirejä, EasySport-tenniskursseja sekä EasySport-päiviä eri toimipaikoissa. Toimintaa järjestetään kaupungin liikunnanohjaajien sekä yhteistyötahojen kanssa. Viimeksi kesätoiminnan hinnanmuutoksia on tehty vuonna 2016. Suunniteltu hinnankorotus on edullinen suhteessa sisältöön ja muihin palveluntarjoajiin.

This decision was published on 19.02.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Laura Pirhonen, liikunnansuunnittelija, puhelin: 09 310 87941

laura.e.pirhonen@hel.fi

Decisionmaker

Tuuli Salospohja
liikuntapalvelupäällikkö