Kokoonpanon muutos, toimikunta, tasa-arvotoimikunta, eroaminen

HEL 2020-001399
More recent handlings
Case 12. / 127 §

Tasa-arvotoimikunnan jäsenen ja puheenjohtajan valinta

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta Vanhasen ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus

  • myöntää Alviina Alametsälle eron tasa-arvotoimikunnan puheenjohtajan ja jäsenen luottamustoimesta
  • valitsee _________ jäseneksi tasa-arvotoimikuntaan ja 
  • valitsee _________ puheenjohtajaksi tasa-arvotoimikuntaan vuonna 2021 päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Close

Kaupunginhallitus valitsi Alviina Alametsän (Vihr.) 24.6.2019 § 474 jäseneksi ja puheenjohtajaksi tasa-arvotoimikuntaan vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi. Alviina Alametsä pyytää 31.1.2020 eroa tasa-arvotoimikunnan puheenjohtajan ja jäsenen luottamustoimista Euroopan parlamentin jäsenyyden vuoksi.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on kaupunginhallituksen pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Close

This decision was published on 04.03.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

hallintojohtaja
Juha Summanen

Ask for more info

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 36060

jenni.bjorksten@hel.fi

Attachments

1. Eroilmoitus 31.1.2020

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.