Hankerahoitus, EU:n Erasmus+ KA1 yleissivistävän koulutuksen rahoitushakemus konsortiolle

HEL 2020-001555
More recent handlings
§ 19

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan konsortiohakemus Erasmus+ KA1 rahoitushaussa

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti hyväksyä konsortion osallistumisen Erasmus+ ohjelman Avaintoimi 1 vuoden 2020 rahoitushakuun.

Hankkeella tuetaan 13 yksikön kansainvälisyyttä, kaksikielisen opetuksen pedagogiikkaa, kielitietoista pedagogiikkaa sekä opettajien kielitaidon vahvistamista.

Lopullisesti rahoituksen myöntämisestä päättää Opetushallitus.

Päätöksen perustelut

Erasmus+ ohjelma tarjoaa rahoitusta koulutuksen kansainvälistymiselle. Rahoituksen mahdollisimman täysimääräinen hyödyntäminen on Helsingin kaupungin koulujen ja oppilaitosten edun mukaista. Ulkopuolisen rahoituksen hyödyntäminen on toimialan toiminnallisten tavoitteiden mukaista.

Helsinki Educators Learn (HEL)

Konsortio rakentuu 13 kaksikielistä opetusta ja kasvatusta tarjoavasta yksiköistä kaikilta kouluasteilta. Konsortion jäsenet ovat sitoutuneita kaksikielisen kasvatuksen/opetuksen kehittämiseen lähtökohdistaan.

Helsinki Educators Learn hankkeessa toteutetaan 43 opettajien täydennyskoulutusjaksoa Euroopassa.  

Hanke tukee Helsingin tavoitetta olla Maailman toimivin kaupunki ja päivä päivältä parempi. Hanke mahdollistaa parempia palveluita kuntalaisille tarjoamalla entistä laadukkaampaa opetusta, lisää kansainvälistä verkostoyhteistyötä päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa sekä tarjoaa uusia pedagogisia työvälineitä kaksikieliseen opetukseen sekä monikielisten oppijoiden tukemiseen. Lisäksi hanke tuottaa uutta osaamista toimialan kansainvälisen toiminnan kehittämiseen sekä keskitettyjen hakemusten tekoon ja hallinnointiin.

Hanke aika on 1.9.2020- 31.8.2022

Hankkeelle haettu kokonaistuki on 95 535 €

This decision was published on 18.02.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Eerika Kantonen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 89341

eerika.kantonen@hel.fi

Decisionmaker

Liisa Pohjolainen
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Attachments

1. Erasmus+ KA1 konsortiohakemus2020

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.