Asemakaavan muutos, Oulunkylä, nro 12742, tontit 28167/1-2, Mäkitorpantie 18-20, tontit 28057/1-2, Siltavoudintie 9-11, Asunto Oy Mäkitorpantie 18-20

HEL 2020-001590
More recent handlings
§ 30

Asemakaavan 12742 pohjakartan hyväksyminen kaupunginosassa 28 Oulunkylä

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12742 pohjakartan kaupunginosassa
28 Oulunkylä. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12742
Kaupunginosa: 28 Oulunkylä
Kartoituksen työnumero: 9/2021
Pohjakartta valmistunut: 3.5.2021
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

This decision was published on 05.08.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Antti Soljanto, paikkatietosuunnittelija, puhelin: 09 310 22065

antti.soljanto@hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 31883

timo.tolkki@hel.fi

Decisionmaker

Timo Tolkki
yksikön päällikkö