Valtuustoaloite, Vuosaaren metroaseman ilmanvaihdon parantaminen

HEL 2020-001934
More recent handlings
Case 24. / 579 §

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite Vuosaaren metroaseman ilmanvaihdon parantamiseksi

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus totesi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Valtuutettu Ville Jalovaara ja kuusi muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että selvitetään mahdollisuudet parantaa Vuosaaren metroaseman ilmanvaihtoa ja jäähdytystä. Tähän etsitään kustannustehokas ja ympäristökysymykset huomioiva ratkaisu.

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) pyrkii tehostamaan Vuosaaren metroaseman ilmanvaihtoa ja viilentämään asemaa. Metroasemalla on käynnissä projekti, jossa tehostetaan aseman ilmanvaihtoa savunpoistoluukkujen ja liukuovien ohjauksen parantamisen avulla. Lämpötilan noustessa yli asetetun rajan avataan ilmanpoistoa varten laiturialueen yläosan ja portaikon savunpoistoluukut.

Asiasta on saatu HKL:n johtokunnan lausunto. Kaupunkiympäristön toimiala on ilmoittanut, ettei sillä ole lausuttavaa asiassa. Vastaus on johtokunnan lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus antaa vastauksen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua.

Close

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 16.04.2020 § 67

Lausunto

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran valtuustoaloitteesta.

Ville Jalovaara on tehnyt valtuustoaloitteen, että HKL selvittää mahdollisuuksia parantaa ilmanvaihtoa ja jäähdytystä Vuosaaren metroasemalla.

Vuosaaren metroasemalla on käynnissä projekti, jossa tehostetaan aseman ilmanvaihtoa savunpoistoluukkujen ja liukuovien ohjauksien parantamisen avulla.

Savunpoistoluukuissa ei ole puhaltimia, joten laiturialueen ilmanvaihto perustuu painovoimaiseen ilmanvaihtoon. Laiturialueen lämpötilavalvontaa varten asennetaan anturit.

Lämpötilan noustessa yli asetetun rajan, avataan ilmanpoistoa varten laiturialueen yläosan ja portaikon savunpoistoluukut. Asemalle lisättävän sadeanturin avulla järjestelmä sulkee luukut vesisateen ajaksi.

Näillä toimilla HKL pyrkii tehostamaan Vuosaaren metroaseman ilmanvaihtoa ja näin viilentämään asemaa lämpöisinä päivinä.

Aurinkoenergian hyödyntämisen toteutettavuuden selvittäminen Vuosaaren metroaseman osalta vaatii selvityksen lisäämistä HKL:n investointiohjelmaan.

HKL:n vuoden 2020 tai 2021 talousarvioissa ei olla tähän varauduttu.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie
Lisätiedot

Artturi Lähdetie, yksikön johtaja, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie@hel.fi
Close

This decision was published on 30.09.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi