Hankinta, venesatamien peräkiinnityspaalujen kunnostusurakka v. 2020 - 2022, optiovuosi 2023, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2020-002086
More recent handlings
§ 3

Venesatamien peräkiinnityspaalujen kunnostusurakan hankkiminen optiokaudelle 2023

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Vs. toimialajohtaja päätti ottaa käyttöön optiokauden 2023 venesatamien peräkiinnityspaalujen kunnostusurakan Suomen Vesityö Oy:n kanssa tehdyn hankinnan mukaan.

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo optiokausi mukaan lukien on n. 180 000 euroa. Nyt käyttöön otettavan optiokauden arvioitu kokonaisarvo on arvioituna noin 60 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala kilpailutti tarjouspyynnöllä venesatamien peräkiinnityspaalujen kunnostusurakan ajalle 2020–2023 sisältäen optiokauden. Hankinnasta julkaistiin hankintailmoitus 18.2.2020 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 16.3.2020.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja päätti hankinnasta 9.4.2020 tekemällään hankintapäätöksellä (§ 21, diaarinumero HEL 2020- 002086). Nyt esitettävä optiokauden käyttöönottoa koskeva päätös perustuu edellä mainittuun kilpailutukseen ja sen perusteella tehtyyn hankintapäätökseen.

Optiokautta koskeva sopimus syntyy tämän päätöksen allekirjoituksella ja tiedoksiannolla asianosaiselle.

Toimivalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 12.1.2022, § 3 siirtää hankintojen toimivaltaansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 2. momentin 3. kohdan perusteella siten, että toimialajohtaja voi päättää hankinnoista 500 000 euroon saakka.

This decision was published on 17.01.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Ari Maunula, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87809

ari.maunula@hel.fi

Decisionmaker

Laura Aalto
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja