Tutkimuslupa, Varhaiskasvatuksen opettajien työhyvinvointi

HEL 2020-002261
More recent handlings
§ 39

ERHEPYKÄLÄ

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

This decision was published on 20.03.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Elina Vismanen, arviointiasiantuntija, puhelin: 09 310 22174

elina.vismanen@hel.fi

Decisionmaker

Liisa Pohjolainen
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja