Määräraha, henkilökunnan virkistystoiminnan määrärahat vuonna 2020, Tarkastusvirasto

HEL 2020-002459
More recent handlings
§ 2

Tarkastusviraston henkilökunnan virkistystoiminnan määräraha vuonna 2020

Tarkastusjohtaja

Päätös

Tarkastusjohtaja päätti myöntää tarkastusviraston henkilökuntakerho Tavis Amandalle vuoden 2020 talousarviossa varatun virkistystoimintaan tarkoitetun 3 000 euron määrärahan.

Päätöksen perustelut

Avustuksen myöntäminen tarkastusviraston henkilöstökerholle perustuu harkintaan ja siitä päätetään vuosittain. Avustus myönnetään kaupungin henkilökunnan harrastus- ja virkistystoiminnan tukemisen ohjeen perusteella.

This decision was published on 09.03.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Petri Rostedt, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36476

petri.rostedt@hel.fi

Decisionmaker

Timo Terävä
tarkastusjohtaja