Avustusten myöntäminen kaupungin henkilöstökerhoille ja järjestöneuvottelukunnalle vuodelle 2020

HEL 2020-002575
More recent handlings
§ 25

Avustusten myöntäminen kaupungin henkilöstökerhoille ja järjestöneuvottelukunnalle vuodelle 2020

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti myöntää avustusta kaupungin henkilöstökerhoille, järjestöneuvottelukunnalle sekä eläkeläiskerhoille seuraavasti:

Helsingin kunnalliset eläkeläiset ry
 
2 000 euroa
Helsingin liikennealan eläkeläiset ry
 
1 000 euroa
Järjestöneuvottelukunta
 
16 000 euroa
Kaupungin linnut
 
1 000 euroa
Sekakuoro Vox Urbana
 
3 500 euroa
Stadin soudut
 
8 000 euroa
Stadin soutuklubi
 
1 500 euroa

Avustukset maksetaan kaupunginkanslian henkilöstöosaston määrärahoista sisäiseltä tilaukselta 1836200008.

Päätöksen perustelut

Avustusten myöntämisestä kaupungin henkilöstökerhoille ja järjestöneuvottelukunnalle, mukaan lukien eläkeläiskerhot, perustuu harkintaan ja niistä päätetään vuosittain.

Vuoden 2020 avustukset on myönnetty kaupungin henkilökunnan harrastus- ja virkistystoiminnan tukemisen ohjeiden (1997) perusteella.

This decision was published on 31.03.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Tanja Kahra, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36106

tanja.kahra@hel.fi

Asta Enroos, henkilöstöpolitiikan päällikkö, puhelin: 09 310 36420

asta.enroos@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Attachments

1. Helsingin kunnalliset eläkeläiset ry
2. Helsingin liikennealan eläkeläiset ry
3. Järjestöneuvottelukunta
4. Kaupungin linnut
5. Sekavuoro Vox Urbana
6. Stadin soudut
7. Stadin soutuklubi

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.