Palkkaedut, virka- tai työvapaa-aika, varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi pätevöityminen

HEL 2020-002821
More recent handlings
§ 15

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi pätevöitymistä varten myönnetyn virka- tai työvapaa-ajan palkkaedut

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti, että varhaiskasvatuksen lastenhoitajiksi pätevöityville, Suomen Diakoniaopiston työvaltaisessa lastenohjaajakoulutuksessa opiskeleville kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla työskenteleville henkilöille, voidaan maksaa lähiopetusta varten myönnetyn virka- tai työvapaan ajalta täydet palkkaedut toimialan talousarvion puitteissa seuraavin edellytyksin:

Henkilön tulee sitoutua maksamaan kaupungille takaisin saamansa virka- tai työvapaa-ajan palkkaedut, jos hän ei valmistumisensa jälkeen omasta syystä työskentele varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävässä tai poikkeuksellisesti varhaiskasvatuksen opettajan sijaisuudessa tai jos hän omasta syystä eroaa tai erotetaan kaupungin palveluksesta takaisinmaksuehdon ollessa voimassa. Takaisinmaksuehto on voimassa koulutuksen aikana ja kaksi vuotta siitä, kun henkilö valmistuu.

Päätöksen perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla käynnistyy Suomen Diakoniaopiston työvaltainen lastenohjaajakoulutus henkilöille, joilla on paljon työkokemusta ja osaamista varhaiskasvatuksesta päiväkotiympäristössä ja joko lukio-opinnot tai ammatillinen toisen alan tutkinto suoritettuna, mutta heiltä puuttuu alan tutkinto. Koulutuksen aikana opiskellaan kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto.

Tutkinnon opiskelu tapahtuu monimuoto-opiskeluna siten, että henkilöt työskentelevät pääsääntöisesti neljänä päivänä viikossa. Koulutus sisältää lähiopetuspäiviä enintään 20-28 päivää. Tutkinnon suorittamisen kesto, puolesta vuodesta vuoteen, vaihtelee riippuen opiskelijan työ- ja opiskeluhistoriasta ja osaamisesta.

This decision was published on 05.03.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Kirsti Tanttu, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 86281

kirsti.tanttu@hel.fi

Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 70262

inkeri.rehtila@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja