Kokousajat, Kaupunkiympäristölautakunta 2020

HEL 2020-002865
More recent handlings
Case 25. / 619 §

Kaupunkiympäristölautakunnan kokousajat kevätkaudella 2021

Urban Environment Committee

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti, että lautakunnan kokoukset kevätkaudella 2021 pidetään tiistaisin klo 15.30 seuraavina päivinä, ellei erikseen toisin päätetä:

kokous 
viikko
päivä
1
2
12.1.2021
2
3
19.1.2021
3
4
26.1.2021
4
5
2.2.2021
5
6
9.2.2021
6
7
16.2.2021
7
9
2.3.2021
8
10
9.3.2021
9
11
16.3.2021
10
12
23.3.2021
11
13
30.3.2021
12
15
13.4.2021
13
16
20.4.2021
14
17
27.4.2021
15
18
4.5.2021
16
19
11.5.2021
17
20
18.5.2021
18
21
25.5.2021
19 
22
1.6.2021
20
23
8.6.2021
21
24
15.6.2021
22
25
22.6.2021
 

Samalla kaupunkiympäristölautakunta päätti, että syyskauden 2021 ensimmäinen kokous pidetään tiistaina 17.8. klo 15.30.

Vielä kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että lautakunnan puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta. Toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä.

Ottaen huomioon kaupunginvaltuuston ennalta päätetyt kokoukset, kaupunginhallituksen kokousrytmin sekä päätettävien asioiden määrän esittelijä ehdottaa, että lautakunnan kokoukset pidetään joka viikko tiistaisin, sillä poikkeuksella, että 23.2.2021 ja 6.4.2021 ei pidetä kokousta.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto sekä rakennusten ja yleisten alueiden jaosto kokoontuvat päättäminään aikoina.

Close

This decision was published on 27.10.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Ask for more info

Katja Sulkko, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 37431

katja.sulkko@hel.fi