Palkkio, toiminnan koordinointiin liittyvä palkkion maksaminen, Iso Iiluoto

HEL 2020-003013
More recent handlings
§ 18

Palkkion maksaminen toiminnan koordinointiin liittyvistä toimenpiteistä, Iso Iiluoto

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti maksaa kaupunginkanslian virastopalvelut -yksikössä työskentelevälle Jan Björkmanille Ison Iiluodon toiminnan koordinointiin liittyvistä toimenpiteistä 800,00 euron kuukausittaisen palkkion ajalla 15.4. - 14.10.2020.

Palkkio maksetaan kaupunginkanslian henkilöstöosaston tulosbudjetista sisäiseltä tilaukselta 1836200009, talousarviokohta 14001.

Päätöksen perustelut

Jan Björkmanin tehtävät ilmenevät liitteenä 1 olevasta vastuunjakotaulukosta.

This decision was published on 17.03.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Tanja Kahra, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36106

tanja.kahra@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Attachments

1. Vastuunjakotaulukko, Iso Iiluoto

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.