Rekrytointilisän käyttöönotto sosiaali- ja terveystoimialan Helsingin sairaalassa toimiville laillistetuille lääkäreille

HEL 2020-003137
More recent handlings
§ 17

Rekrytointilisän käyttöönotto sosiaali- ja terveystoimialan Helsingin sairaalassa toimiville laillistetuille lääkäreille

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päättää rekrytointilisän määräaikaisesta
käyttöönottamisesta Helsingin sairaalassa toimiville laillistetuille
lääkäreille (L3SL4100) sosiaali- ja terveystoimialalla seuraavasti:

• Rekrytointilisä määräaikainen ja voimassa 31.12.2021 saakka.

• Rekrytointilisä koskee Helsingin sairaalan nykyisiä ja tänä vuonna
palvelukseen tulevia laillistettuja lääkäreitä (L3SL4100).

• Rekrytointilisän suuruus määräytyy erikoistuvien lääkäreiden
tehtäväkohtaisten palkkojen erotuksena seuraavasti:

– Alle vuoden lääkärityökokemuksen omaaville rekrytointilisä
€ 556,97 (€ 3932,68 - € 3375,71).

– Vähintään vuoden lääkärityökokemuksen omaaville rekrytointilisä
on € 293,46 (€ 3932,68 - € 3639,22).

– Vähintään kolmen vuoden lääkärityökokemuksen omaaville
(LSSL4103) ei makseta rekrytointilisää.

• Edellä mainitun rekrytointilisän myöntää Helsingin sairaalan
johtajalääkäri.

• Mikäli vuonna 2020 ja/tai 2021 voimaan tuleva uusi kunnallinen
lääkärien virkaehtosopimus muuttaa laillistettujen lääkäreiden
(L3SL4100, LSSL4103) tehtäväkohtaisia palkkoja, yllä olevat
rekrytointilisät lasketaan uudelleen uusien voimaan tulevien
laillistettujen lääkärien tehtäväkohtaisten palkkojen erotuksena,
ja astuvat voimaan uuden sopimuksen päivämäärällä.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 12 luvun 3 § mukaisesti (9.10.2019) henkilöstöjohtaja päättää virka- ja työehtosopimusten
täytäntöönpanosta. Henkilöstöjohtaja päättää rekrytointilisän
käyttöönotosta henkilöstön saatavuuden edistämiseksi.

Sairaalalääkäreiden rekrytointitilanne on olennaisesti heikentynyt viime vuosina. Suomesta valmistuneet lääkärit eivät hakeudu lääkäripulan vallitessa kaupunginsairaaloihin. Heidät rekrytoidaan suoraan
opinnoista isompiin ja monipuolisempiin sairaanhoitopiirin sairaaloihin. Suomen kieltä taitavia lääkäreitä tarvittaisiin yhä enemmän myös
muualta valmistuneiden ohjaustehtäviin käytännön asioissa.
Rekrytointilisällä pyritään houkuttelemaan lääkäreitä erikoistumaan
Helsingin sairaalaan.

This decision was published on 11.03.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Asta Enroos, henkilöstöpolitiikan päällikkö, puhelin: 09 310 36420

asta.enroos@hel.fi

Leena Sandgren, palkitsemisen päällikkö, puhelin: 09 310 20595

leena.sandgren@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja