Toimivallan siirtäminen keskushallinnossa henkilöstöpolitiikan päällikölle eräisiin tiettyihin henkilöstöasioihin liittyvästä työnjaosto

HEL 2020-003167
More recent handlings
§ 22

Henkilöstöpolitiikan päällikön toimivalta eräissä henkilöstöasioissa

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti, että seuraavissa asioissa toimivaltaa käyttää 30.3.2020 alkaen henkilöstöpolitiikan päällikkö (vastuullinen työnantaja -yksikkö):

  • määrärahan myöntäminen kaupunginkanslian henkilöstöosaston tulosbudjetista toimialoille, virastoille ja liikelaitoksille seuraavissa asioissa
    • korkeakouluharjoittelijan palkan korvaaminen
    • uudelleensijoittumistoimenpiteiden kustannusten korvaaminen
    • palkkakompensaation maksaminen,
 
  • Iso Iiluoto -saaren (henkilöstön virkistyspaikka) toiminnan koordinointiin ja ylläpitoon liittyvien palkkioiden myöntäminen kaupunginkanslian henkilöstöosaston tulosbudjetista
sekä
  • avustusten myöntäminen kaupunginkanslian henkilöstöosaston tulosbudjetista kaupungin henkilökuntakerhoille, järjestöneuvottelukunnalle ja eläkeläiskerhoille.

This decision was published on 24.03.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Tanja Kahra, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36106

tanja.kahra@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja