Palkintojen myöntäminen suomenkielisille peruskouluille, RuutiGaala

HEL 2020-003253
More recent handlings
§ 28

RuutiGaalan 3.12.2019 palkinnot suomenkielisille peruskouluille

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti, että RuutiBudjetti- ja OmaStadi-äänestyksiin sekä nuorisoneuvoston vaalien äänestyksiin aktiivisesti osallistuneet oppilaskunnat suomenkielisistä perusopetuksen kouluista palkitaan seuraavasti: Pakilan ja Pihlajiston ala-asteen koulujen oppilaskunnille 500,00 euroa (yhteensä 1000,00 €) sekä Jätkäsaaren peruskoulun, Pakilan yläasteen koulun ja Yhtenäiskoulun oppilaskunnille 1000,00 euroa (yhteensä 3000,00 €). Kustannukset, kaikkiaan yhteensä 4000,00 euroa, maksetaan perusopetuksen keskitetyistä määrärahoista sisäiseltä tilausnumerolta 1430000121.

Palkittujen peruskoulujen oppilaskunnat saavat päättää määrärahan käytöstä. Bosti-järjestelmässä tehtävät tilaukset lähetetään hyväksyttäväksi perusopetuksen controller Anneli Hankalalle.

Palkintorahat tulee käyttää 31.12.2020 mennessä.

Päätöksen perustelut

RuutiGaalassa palkittiin eniten äänestäneet koulut.

Korkeimmat äänestysprosentit perusopetuksen kouluissa olivat Pihlajiston ala-asteella (94 %), Pakilan ala-asteella (89 %), Pakilan yläasteella (77 %), Jätkäsaareen peruskoulussa (66 %) ja Yhtenäiskoulussa (55 %).

This decision was published on 13.03.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Heidi Halkilahti, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 22889

heidi.halkilahti@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja