Tulospalkkiojärjestelmä vuonna 2020, Tarkastusvirasto

HEL 2020-003496
More recent handlings
§ 3

Tarkastusviraston tulospalkkiojärjestelmä vuonna 2020

Tarkastusjohtaja

Päätös

Tarkastusjohtaja päätti ottaa käyttöön tarkastusviraston tulospalkkiojärjestelmän vuodelle 2020 tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Ohjeiden mukaan tarkastusjohtaja päättää järjestelmän käyttöönotosta sen jälkeen, kun kaupungin johtoryhmä on hyväksynyt vuosittaiset tavoitteet. Kaupungin johtoryhmä hyväksyi tarkastusviraston vuoden 2020 tulospalkkiojärjestelmän tavoitteet 24.2.2020. Tulospalkkiojärjestelmä ohjaa johdon ja henkilöstön työskentelyä strategisten tavoitteiden suuntaan. Se on osa johtamisjärjestelmää, jonka avulla johto viestii työyhteisöille läpi kaupungin, mitä pitää saada aikaan ja miten asiat kehittyvät.

Tarkastusviraston tulospalkkiojärjestelmä perustuu kaupunginkanslian henkilöstöosaston 1.1.2020 antamiin ohjeisiin ja se on valmisteltu tarkastusviraston ja kaupunginkanslian yhteisvalmisteluna. Kaupungin johtoryhmä päättää vuosittain, millä periaatteilla tulospalkkiojärjestelmä laaditaan ja mitä kaupunkistrategian teemoja painotetaan. Tulospalkkiotavoitteet on suunniteltu yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. Tulospalkkiojärjestelmää on käsitelty tarkastusviraston henkilöstötoimikunnassa 19.12.2019 ja 23.1.2020 sekä henkilöstökokouksessa 28.2.2020.

This decision was published on 31.03.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Petri Rostedt, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 32988

petri.rostedt@hel.fi

Decisionmaker

Timo Terävä
tarkastusjohtaja