Avustuksen hakeminen, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, varhaiskasvatuksen innovatiiviset oppimisympäristöt -hanke, Opetushallitus

HEL 2020-003545
More recent handlings
§ 74

Valtionavustuksen hakeminen Opetushallitukselta varhaiskasvatuksen innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittämiseen

Perusopetusjohtaja

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetusjohtaja päätti hakea varhaiskasvatuksen innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittämiseen tarkoitettua valtionavustusta 235 000 euroa ajalle 21.8.2020-31.7.2022. Omarahoitusosuus 10 %. Hakemus liitteenä.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa pedagogisen asiantuntija ********** toimimaan hankehakemuksen sähköisessä hallintojärjestelmässä asiointiroolissa.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus asetti haettavaksi (diaarinumero: 16/404/2020) valtion vuoden 2020 talousarvioon sisältyvästä määrärahasta valtionavustuksen varhaiskasvatuksen innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittämiseen.

Hankkeen tavoitteena on rakentaa varhaiskasvatuksen digitaalinen oppimisympäristö, jonka osana on digitaalinen ryhmäportfolio. Ryhmäportfolio on osa varhaiskasvatuksen suunnittelun, toiminnan dokumentoinnin, arvioinnin ja kehittämisen työvälineenä. Muita tavoitteita ovat lapsen osallisuuden vahvistaminen oman kasvun ja oppimisen dokumentoinnissa monipuolisin digitaalisin välinein sekä huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön vahvistaminen uuden työvälineen myötä.

Hankkeen tuloksena ryhmäportfoliosta ja portfoliopedagogiikasta tulee osa helsinkiläistä varhaiskasvatusta. Ryhmäportfolio tukee laadun yhtenäistämistä, kun koko kaupungin varhaiskasvatuksen tavoitteet ja arviointi toteutetaan yhtenäisellä tavalla. Hankkeen aikana henkilöstö koulutetaan ryhmäportfolion käyttöön ja toimintamalli jalkautetaan yksiköihin, leikkipuistoihin ja perhepäivähoitoon.

This decision was published on 02.06.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Henrietta Suomalainen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 22795

henrietta.suomalainen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja

Attachments

1. Hankehakemus, innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa 2020

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.