Avustuksen hakeminen, valtionavustus, kaksikielisen opetuksen kehittäminen, Opetushallitus

HEL 2020-003759
More recent handlings
§ 57

Valtionavustuksen hakeminen Opetushallitukselta kaksikielisen opetuksen laajentamiseen, Helsinki oppii kielillä 3 -kehittämishankkeelle

Perusopetusjohtaja

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetusjohtaja päätti hakea kaksikielisen opetuksen ja kasvatuksen laajentamiseen ja kehittämiseen tarkoitettua rahoitusta Opetushallitukselta 156 000 euroa ajalle 1.8.2020 - 31.12.2021. Hankkeen omarahoitusosuus on 39 000 euroa (20%). Rahoitushakemus ja rahoittajan hakutiedote ovat tämän päätöksen liitteenä.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa pedagoginen asiantuntija ********** toimimaan rahoittajan sähköisessä hallintojärjestelmässä asiointiroolissa.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus asetti haettavaksi valtion vuoden 2020 talousarvioon sisältyvästä määrärahasta valtionavustukset kaksikielisen opetuksen laajentamiseen (diaarinumero: 10/301/2020). Helsinki oppii kielillä 3 -kehittämishankkeen tavoitteena on kehittää kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kaksikielistä opetusta ja kasvatusta. Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä koulujen ja päiväkotien kanssa ja työtä koordinoi hankkeeseen palkattava koordinaattori. Hankkeen tuloksena Helsingin kaksikielisen opetuksen ja kasvatus on pedagogisesti laadukasta ja henkilöstön osaaminen kasvaa.

This decision was published on 22.05.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Satu Koistinen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 23444

satu.koistinen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja