Hankinta, Urban Eco Islands-hankkeen polku- ja levähdyspaikkarakenteiden toteutustyö

HEL 2020-004178
More recent handlings
§ 5

URBAN ECO ISLANDS -hankkeen polku- ja levähdyspaikkarakenteiden toteutustyö

Ympäristöjohtaja

Päätös

Ympäristöjohtaja päätti tilata Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staralta URBAN ECO ISLANDS –hankkeen Helsingin Vasikkasaaren virkistysalueen rakenteiden rakennusurakan perustuen Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden ja Stara liikelaitoksen väliseen kumppanuussopimukseen. Hankinnan hinta-arvio on yhteensä 74 295 (alv 0%, sis. yleiskulun 12 %). Kustannukset maksetaan URBAN ECO ISLANDS –hankkeen kuluista sisäisen laskennan tunnisteella 1098063005 (rakennukset ja maa-alueet).

Päätöksen perustelut

Virkistysrakenteiden hankintaan ei sovelleta lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016), koska hankinta tehdään Helsingin kaupungin omalta palveluntuottajalta. Tästä johtuen hankintaa ei myöskään kilpailuteta. Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden ja Stara liikelaitoksen välisen kumppanuussopimuksen perusteella, URBAN ECO ISLANDS-hanke laatii sopimuksen Vasikkasaaren polku- ja levähdyspaikkarakenteiden toteuttamisesta vuoden 2020 aikana. Tämän menettelyn on hyväksynyt hankerahoittaja EU Interreg Central Baltic.

Stara liikelaitoksen käytöstä URBAN ECO ISLANDS -hankkeen virkistysrakenteidentoteutustyössä on todettu seuraavia etuja: (1) Työn toteuttajana Stara on voinut osallistua asiantuntijana ja vaikuttaa suunnittelutyöhön, jonka toteutti Nomaji maisema-arkkitehdit Oy, (2) Staralla on aikaisempaa kokemusta vastaavasta rakennusurakasta Vasikkasaaressa ja näin ollen tuntemus saaren olosuhteista, ja (3) Rakennusajan jälkeinen huolto- ja ylläpitovastuu on helpompi toteuttaa saman rakennuttajan toimesta.

Toteutustyön kohde

Kyseessä on URBAN ECO ISLANDS –hankkeen hankesuunnitelmassa mainittu hankinta Helsingin Vasikkasaaren virkistysrakenteiden rakennuttamisesta.

Rakenteiden toteutustyö pitää sisällään seuraavien virkistysrakenteiden rakentamisen:

- Taukopaikka 15m2

- Maja

- Penkki

- Portaat 3kpl

- Opasteet

Ratkaisut tulevat palvelemaan saaren vierailijoita maisemaan sovitettuna ja ekologisesti kestävinä ratkaisuina. Hankinta maksetaan URBAN ECO ISLANDS –hankkeen budjetista todellisen toteuman mukaan jokaisen osakohteen valmistuttua ja tilaajan sen tarkastettua ja hyväksyttyä.

URBAN ECO ISLANDS –hankkeelle on myönnetty rahoitusta EU:n Interreg Central Baltic ohjelman toimesta.

This decision was published on 29.04.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Maria Suomela, projektiasiantuntija, puhelin: 09 310 25212

maria.suomela@hel.fi

Decisionmaker

Esa Nikunen
ympäristöjohtaja

Attachments

1. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 20 k.
2. Yhteistyösopimus Stara ja KYMP pääsopimus 20_6_2018

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.