Kokouskäytännöt, Kaupunginvaltuuston sähköiset kokoukset 31.5.2020 saakka, koronavirus-tilanne

HEL 2020-004316
More recent handlings
§ 2

Kaupunginvaltuuston sähköiset kokoukset 31.5.2020 saakka

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Päätös

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti, että kaupunginvaltuusto voi 31.5.2020 saakka varsinaisen kokouksen, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla, sijasta pitää kokouksen sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla.

Päätöksen perustelut

Epidemiatilanteen vuoksi on perusteltua, että fyysisen kokoontumisen minimoimiseksi kaupunginvaltuusto voi pitää sähköisiä kokouksia. Järjestely on voimassa 31.5.2020 saakka. Tarve järjestelyn jatkamiselle arvioidaan toukokuun aikana.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 22a §:n 1 momentin mukaan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja voi päättää, että kaupunginvaltuusto voi varsinaisen kokouksen, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla, sijasta pitää kokouksen sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla.

This decision was published on 03.04.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 36018

antti.peltonen@hel.fi

Decisionmaker

Otso Kivekäs
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja