Nimeämispyyntö, Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hankeryhmä, toimikausi 2020–2022

HEL 2020-004538
More recent handlings
§ 65

Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hanke (TiHA)

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti antaa tiedoksi, että valtionvarainministeriö on asettanut tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hankkeen (TiHA) ja siinä kaupungin edustajana toimii Pasi Rautio.

Päätöksen perustelut

Valtionvarainministeriö on asettanut tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hankkeen. Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hankkeen toimikausi on 30.4.2020-31.12.2022

Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hanke on osa Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen strategisten toimenpiteiden kokonaisuutta, joka perustuu pääministeri Marinin hallitusohjelman tavoitteisiin.

Hankkeen toteutuksen päävastuu on valtionvarainministeriöllä. Keskeisinä toimijoina hankkeessa ovat valtionhallinto, kunnat, kuntayhtymät ja julkisen hallinnon omistamat yritykset. Hanke toteutetaan laajalla ja avoimella yhteistyöllä.

Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hankkeen tavoitteena on laatia ehdotus tiedon hyödyntämisen ja avaamisen strategisista tavoitteista julkiselle hallinnolle toimeenpantavaksi sekä valmistella ja toteuttaa tiedon hyödyntämistä ja avaamista edistäviä toimenpiteitä. Strategisilla tavoitteilla on tarkoitus tarkentaa kansallista tietopolitiikkaa.

Valtionvarainministeriö tekee hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat päätökset. Valtionvarainministeriö asettaa hankkeelle ohjausryhmän ja hankeryhmän. Helsingin kaupungin edustaja hankeryhmässä on Pasi Rautio.

Hankkeen tehtävät: Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hankkeen tehtävänä on vuoden 2022 loppuun mennessä:

1. Laatia ehdotus tiedon hyödyntämisen ja avaamisen strategisista tavoitteista julkiselle hallinnolle toimeenpantavaksi.

2. Tunnistaa avoimen datan direktiivissä määriteltävien arvokkaiden tietoaineistojen lisäksi muita hyödyntämispotentiaalia omaavia julkisia tietoaineistoja ja tukea niiden avaamista tai laajempaa käyttöä selkeällä toimintamallilla, joka otetaan käyttöön kansallisesti.

3. Määritellä ja ottaa käyttöön tiedon laatukriteerit yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa.

4. Laatia ja toimeenpanna linjaukset julkisten tietojen jakamiselle ohjelmointirajapintojen kautta ja ottaa linjaukset käyttöön.

5. Luoda ja käyttöönottaa avattavien tietojen teknistä ja semanttista yhteentoimivuutta ja yhteentoimivuustyökalujen käyttöä tukeva toimintamalli.

Hankeryhmämän tehtävät:

- valmistella hankkeen hanke-, toiminta- ja viestintäsuunnitelmat

- Toimeenpanna hankkeen hanke-, toiminta- ja viestintäsuunnitelmat

- seurata hankkeen tavoitteiden ja toimintasuunnitelmien mukaista
toteutusta sekä hankkeen kustannuksia

- Edistää hankkeen tulosten käyttöönottoa ja hyödyntämistä

- Ehdottaa hankkeen jälkeisiä toimenpidesuosituksia

- Arvioida hankkeen toteutusta

- Valmistella hankkeen loppuraportti

This decision was published on 23.06.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Pasi Rautio, Projektipäällikkö, puhelin: 040 8332528

pasi.rautio@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Kari Miskala
va. tietohallintojohtaja

Attachments

1. Asettamispäätös 30.4.2020
2. Asettamispäätös 30.4.2020, liite

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.