Ryhmäaloite, FP, Helsingille sosiaalisen jälleenrakentamisen ohjelma koronan jälkeiseen aikaan

HEL 2020-004824
More recent handlings
Case 6. / 329 §

Den av Feministiska partiets fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om ett program för social återuppbyggnad för tiden efter corona

Helsinki City Council

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade gruppmotionen som slutbehandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 
Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av förslaget att det utreds om arbetet för bekämpning av våld mot kvinnor kan effektiviseras genom att anställa en särskild koordinator för det våldförebyggande arbetet. Koordinatorn ansvarar för stärkandet av servicekedjan avsedd för alla som har blivit utsatta för våld i nära relationer samt utarbetandet av det tidigare bestämda åtgärdsprogrammet för bekämpning av våld mot kvinnor. (Katju Aro)

Behandling

Ledamoten Katju Aro understödd av ledamoten Eva Biaudet föreslog följande hemställningskläm:

 
Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av förslaget att det utreds om arbetet för bekämpning av våld mot kvinnor kan effektiviseras genom att anställa en särskild koordinator för det våldförebyggande arbetet. Koordinatorn ansvarar för stärkandet av servicekedjan avsedd för alla som har blivit utsatta för våld i nära relationer samt utarbetandet av det tidigare bestämda åtgärdsprogrammet för bekämpning av våld mot kvinnor.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

2 omröstningen

Ledamoten Katju Aros hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av förslaget att det utreds om arbetet för bekämpning av våld mot kvinnor kan effektiviseras genom att anställa en särskild koordinator för det våldförebyggande arbetet. Koordinatorn ansvarar för stärkandet av servicekedjan avsedd för alla som har blivit utsatta för våld i nära relationer samt utarbetandet av det tidigare bestämda åtgärdsprogrammet för bekämpning av våld mot kvinnor.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 71
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Emma Kari, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Johanna Laisaari, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Mikko Särelä, Sampo Terho, Pilvi Torsti, Reetta Vanhanen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Blanka: 12
Sirpa Asko-Seljavaara, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Seija Muurinen, Dani Niskanen, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Wille Rydman, Ulla-Marja Urho

Frånvarande: 2
Otto Meri, Jan Vapaavuori

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Katju Aros förslag till hemställningskläm.

See table with voting results

Äänestys 1

Ayes: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av förslaget att det utreds om arbetet för bekämpning av våld mot kvinnor kan effektiviseras genom att anställa en särskild koordinator för det våldförebyggande arbetet. Koordinatorn ansvarar för stärkandet av servicekedjan avsedd för alla som har blivit utsatta för våld i nära relationer samt utarbetandet av det tidigare bestämda åtgärdsprogrammet för bekämpning av våld mot kvinnor.

Noes: Motsätter sig

Member Political group
Anttila, Maija No council group
Apter, Ted Kokoomuksen valtuustoryhmä
Arajärvi, Pentti Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo No council group
Aro, Katju No council group
Biaudet, Eva Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Borgarsdottir Sandelin, Silja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Chydenius, Jussi Vihreä valtuustoryhmä
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Finne-Elonen, Laura Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Haatainen, Tuula Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Haglund, Mia Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Hakola, Juha Kokoomuksen valtuustoryhmä
Hamid, Jasmin No council group
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hernberg, Kaisa No council group
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Hussein, Abdirahim Husu No council group
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Juva, Kati Vihreä valtuustoryhmä
Järvinen, Jukka No council group
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kari, Emma Vihreä valtuustoryhmä
Kiesiläinen, Mikko No council group
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Klemetti, Tapio Kokoomuksen valtuustoryhmä
Koivulaakso, Dan No council group
Kolbe, Laura Keskustan valtuustoryhmä
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Korkkula, Vesa Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Laisaari, Johanna Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Malin, Petra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Nieminen, Jarmo No council group
Nuorteva, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Oskala, Hannu Vihreä valtuustoryhmä
Pajula, Matias Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia No council group
Pelkonen, Jaana No council group
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Pennanen, Petrus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Said Ahmed, Suldaan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel No council group
Sevander, Tomi No council group
Silvo, Satu No council group
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Stranius, Leo Vihreä valtuustoryhmä
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Särelä, Mikko No council group
Terho, Sampo No council group
Torsti, Pilvi Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Venemies, Mauri Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna No council group
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vuorjoki, Anna Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Close
Member Political group
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Koskinen, Kauko No council group
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Muurinen, Seija Kokoomuksen valtuustoryhmä
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantanen, Mari Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Urho, Ulla-Marja No council group
Close
Member Political group
Alametsä, Alviina Vihreä valtuustoryhmä
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vapaavuori, Jan No council group
Close
By political group
Political group Ayes Noes Blank Absent
No council group 18 0 2 1
Vihreä valtuustoryhmä 13 0 0 1
Kokoomuksen valtuustoryhmä 11 0 5 1
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 8 0 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 8 0 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 6 0 0 0
Keskustan valtuustoryhmä 2 0 0 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 2 0 0 0
Liike Nyt Helsinki 1 0 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 1 0 5 0
Close

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Close

Feministiska partiets fullmäktigegrupp föreslår i sin gruppmotion 8.4.2020 fem åtgärder som Helsingfors bör vidta för att minska och korrigera den inverkan som coronaviruset orsakat. I motionen föreslås: inrättande av en styrgrupp tillsammans med forskarsamhället för att producera expertinformation som stöd till återuppbyggnaden; sammanställande av en utredning om människorättskonsekvenser som restriktionerna haft i Helsingfors gällande inverkan på barn och olika kön och marginaliserade grupper; sammanställande av ett program för social återuppbyggnad; tidigareläggning och ökning av investeringar som skapar välfärd samt stärkande av resurserna speciellt inom barnskyddet och vuxensocialarbetet och i stödet till organisationer; inkludering av programmet för social återuppbyggnad som en central del i beredningen av budgeten för 2021.

Coronapandemin har globalt orsakat ytterst allvarliga hälsomässiga, sociala och ekonomiska utmaningar. För att förebygga dessa negativa följder och med tanke på återuppbyggnaden av verksamheten i samhället sattes åtgärder igång på våren 2020 i alla stadens sektorer och hela koncernen. Redan i mars fattade stadsfullmäktige och stadsstyrelsen viktiga beslut för att bekämpa pandemin.

Åtgärderna för att stödja återhämtningen från coronakrisen har koordinerats centraliserat i stadens ledningsgrupp samt delvis enligt krisledningsmodellen i stadens koordinationsgrupp för corona. Förberedelserna för Helsingfors återhämtning från coronakrisen påbörjades i april 2020 och strategiska val gällande återhämtningen presenterades för stadsstyrelsen 14.5.2020. Då konstaterades det att verkställandet av återhämtningen som baserar sig på stadens strategi i huvudsak sker genom stadens normala verksamhet och förutsätter intensivt samarbete. Det ansågs vara ändamålsenligt att genomföra en del av de mest centrala åtgärderna som stadsgemensamma helheter koordinerade av stadskansliets strategiavdelning.

Programmet för social återuppbyggnad som föreslås i motionen kan anses ingå i den stadsgemensamma, mer omfattande åtgärdshelheten för återhämtning. I planeringen av Helsingfors återhämtning har det under tre teman (stadsbornas aktivitet och förtroende; främjande av företag och företagsamhet; en stadsorganisation som förnyar sig och är hållbar) samlats åtgärder inom stadens sektorer och olika organisationer. Dessa åtgärder svarar på utmaningar som framkommit under coronakrisen och riktar resurser till effektiva åtgärder.

I sitt eget beslutsfattande gällande hantering av coronasituationen strävar staden efter att rikta restriktioner och rekommendationer i samarbete med staten, Institutet för hälsa och välfärd och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt samt huvudstadsregionens kommuner så att de i möjligaste mån motsvarar nationella och lokala anvisningar som getts samt den av stadens hälsovårdsmyndigheter konstaterade epidemisituationen. Man strävar efter att undvika stora kategoriska nedstängningar så långt det är möjligt och tryggt. Frågan om vilken inverkan restriktionsbestämmelserna och rekommendationerna som gavs enligt beredskapslagen i början av coronakrisen har haft på de mänskliga rättigheterna måste behandlas på statlig nivå. Statsrådet har 3.9.2020 med stöd av säkerhetsutredningslagen utnämnt en utredningsgrupp för att granska den av coronaviruspandemin orsakade exceptionella situationens utveckling, orsaker och följder samt räddningsarbetet och myndigheters åtgärder. Helsingfors erbjuder stöd och deltar i utredningsarbetet.

Staden bedriver intensivt samarbete med forskarsamhället och har även i sitt faktabaserade beslutsfattande utnyttjat dataanalytik och prognosmodeller som utvecklats i samarbete med Helsingfors universitet och Aalto-universitetet i bekämpningen av coronan. Samarbetet fortsätter och koordineras av stadskansliets strategiavdelning. Beslutsfattande som baserar sig på uppdaterad information är och kommer att vara en ytterst viktig del av planeringen av stadens återhämtning från krisen. Genom omorganiseringen av stadskansliets strategiavdelning och speciellt genom samarbetet mellan stadsinformations- och digitaliseringsenheterna möjliggörs noggrannare granskning av verksamhetsmiljöns förändringar utgående från informationsbehov som bestämts med de olika sektorerna. Samarbetsmöjligheterna med högskolor upprätthålls kontinuerligt.

Man har varit tvungen att arbeta med beredningen av budgeten för år 2021 under exceptionella förhållanden. Stadsfullmäktige förde 17.6.2021 en remissdebatt om beredningen av budgeten för år 2021, och i detta sammanhang gav fullmäktige riktlinjer för de ekonomiska förutsättningarna och funktionella prioriteringarna för återhämtningen. Synpunkterna i gruppmotionen kom på detta sätt med i beredningen.

Helsingfors har under 2020 lyckats upprätthålla en hög investeringsnivå jämfört med andra kommuner och på detta sätt kunnat stödja sysselsättningen samt förutsättningarna för hållbar tillväxt.

Planeringen av återhämtningen har fortsatt hösten 2020 både inom inriktade åtgärder och som en av de centrala utgångspunkterna i sammanställandet av budgeten för år 2021. Borgmästarens budgetförslag för år 2021 har sammanställts med fokus på följderna av coronakrisen.

Enligt 30 kap. 12 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en gruppmotion som undertecknats av mer än hälften av fullmäktigegruppens medlemmar och som har rubriken gruppmotion.

Close

Kaupunginhallitus 16.11.2020 § 780

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo Feministisen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.

09.11.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen@hel.fi
Close

This decision was published on 23.12.2020

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Close

Presenter information

Stadsstyrelsen

Ask for more info

Olli Lahtinen, specialplanerare, telefon: 09 310 36055

olli.lahtinen@hel.fi