Hankerahoitus, EU:n Erasmus+ -hankehaku, KA2-aikuiskoulutusohjelma L’arte en contre

HEL 2020-005099
More recent handlings
§ 23

Rahoituksen hakeminen Erasmus+ KA2 –aikuiskoulutusohjelmasta L’arte en contre

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti allekirjoittaa mandaatin Samba Résillelle (Toulouse, Ranska) rahoituksen hakemisesta Erasmus+ KA2 –aikuiskoulutusohjelmasta hankkeeseen L’arte en contre. Hankkeen päähakijana toimii Samba Résille, jonka puolesta johtaja Hamza Medkouri allekirjoittaa mandaattiaan. Samba Résille edustaa saamansa teknisen mandaatin perusteella hakuun osallistuvia hankesuunnitelmassa mainittuja osapuolia kahdesta eri valtiosta. Mukana hakemuksessa Samba Résillen lisäksi Piranha arts (Berliini, Saksa) ja Kulttuurikeskus Caisa (Helsingin kaupunki).

Hanke toteutetaan 1.9.2020–31.08.2022 välisenä aikana. Haettava avustus käytetään hankesuunnitelman mukaisesti. Haettava avustussumma on kokonaisuudessaan 106 904 euroa. Mikäli rahoitus saadaan ja hankkeelle syntyy kuluja Suomessa, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala huolehtii siitä, että Laske-kirjanpitojärjestelmään avataan EU-projektinumero, johon hankkeen menot ja tuet kirjataan.

Päätöksen perustelut

Kansliapäällikön 13.9.2017 tekemän päätöksen (100 §) mukaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimialajohtaja päättää ja allekirjoittaa sekä muutoin toimii kaupungin edustajana Euroopan Unionin Erasmus+ ohjelman ja sen alaohjelmien toimialansa hankehakemuksissa nykyisen ohjelmakauden (2014 –2020) loppuun asti.

This decision was published on 16.04.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Cátia Suomalainen Pedrosa, Caisan johtaja, puhelin: 0407542303

catia.suomalainen-pedrosa@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja