Opetussuunnitelman muutos, Kannelmäen peruskoulu, kuvataiteen ja terveystiedon tuntijako vuosiluokilla 7 ja 8

HEL 2020-005351
More recent handlings
§ 45

Muutos Kannelmäen peruskoulun kuvataiteen ja terveystiedon tuntijakoon vuosiluokilla 7 ja 8

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hyväksyä Kannelmäen peruskoulun opetussuunnitelman koulukohtaisen muutoksen kuvataiteen ja terveystiedon tuntijakoon vuosiluokilla 7 ja 8 johtokunnan esityksen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus on 22.12.2014 antanut määräyksen perusopetuksen valtakunnallisista perusteista, jotka on otettu käyttöön portaittain alkaen 1.8.2016. Opetussuunnitelmassa on yhteinen osuus, vuosiluokkakokonaisuudet vuosiluokille 1-2, 3-6 ja 7-9 sekä oppiaineosuus. Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelman yhteinen osuus koostuu kunta- ja koulukohtaisista osuuksista. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt koulujen kieliohjelmat ja painotetut opetukset kokouksessaan 24.2.2015 (§ 11 ja 12). Opetussuunnitelman kuntakohtainen osuus on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 16.6.2015 (§ 61) ja vuosiluokkakokonaisuudet 1.3.2016 (§ 14). Koulukohtaiset osuudet on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 21.6.2016 (§ 57).

Opetussuunnitelma on koulun opetuksen ja kasvatuksen työväline.
Opetussuunnitelmaa muutetaan ja tarkennetaan koulun opetuksen ja kasvatuksen tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti.

Kannelmäen peruskoulun johtokunta on esittänyt perusopetusjohtajalle muutosta kuvataiteen ja terveystiedon tuntijakoon 1.8.2020 alkaen.

Voimassaolevan tuntijaon mukaisesti kuvataidetta opiskellaan 7. vuosiluokalla yksi vuosiviikko ja 8. vuosiluokalla yksi vuosiviikkotunti. Terveystietoa opiskellaan yksi vuosiviikkotunti 7., 8. ja 9. vuosiluokalla. Aloite tuntijakomuutoksen on tullut kyseisten oppiaineiden opettajilta. Johtokunta esittää, että 7. vuosiluokan terveystiedon (yksi vuosiviikkotunti siirretään opiskeltavaksi 8. vuosiluokalla ja vastaavasti 8. vuosiluokan kuvataiteen yhden vuosiviikkotunnin siirretään opiskeltavaksi 7. vuosiluokalla. Muutos mahdollistaisi molempien oppiaineiden – sekä kuvataiteen 7. vuosiluokalla että terveystiedon 8. vuosiluokalla- opettamisen kaksoistuntina läpi lukuvuoden.
Kuvataide sisältyy 8. ja 9. vuosiluokan taito- ja taideaineiden valinnaisiin opintoihin. Kuvataiteen opiskelu kaikille yhteisenä, kahden vuosiviikkotunnin laajuisena kokonaisuutena 7. vuosiluokalla antaa oppilaille paremmat valmiudet oppiaineen valinnaisiin, syventäviin opintoihin vuosiluokilla 8 ja 9. Liikuntaa opiskellaan 7. vuosiluokalla kolme vuosiviikkotuntia. 7. vuosiluokalta 8. vuosiluokalle siirtyvän terveystiedon teemat tulevat alustavasti tutuiksi liikunnan 7. vuosiluokan sisältöjen opiskelun yhteydessä.

Koulun muutosesitykset ovat pedagogisesti perusteltuja ja noudattavat opetushallituksen 22.12.2014 antamia perusteita sekä kuntakohtaisia ohjeita.

This decision was published on 08.05.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Annika Naski, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 88047

annika.naski@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja

Attachments

1. Päätösote, muutos kuvataiteen ja terveystiedon tuntijakoon vuosiuokilla 7 ja 8
2. Muutos kuvataiteen ja terveystiedon tuntijakoon vuosiluokilla 7 ja 8

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.