Esittelytehtävän siirto, kaupunkiympäristön toimiala, ympäristöjohtajalta ympäristöpalvelujen viranhaltijoille

HEL 2020-005389
More recent handlings
§ 4

Ympäristöjohtajan eräiden esittelytehtävien siirtäminen ympäristöpalvelujen viranhaltijoille

Ympäristöjohtaja

Päätös

Ympäristöjohtaja päätti siirtää hallintosäännön 5 luvun 7 §:n 4 momentin mukaista esittelytoimivaltaansa kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostossa seuraavasti:

- ympäristönsuojelu ja ohjausyksikön päällikkö esittelee ympäristönsuojelu ja ohjausyksikön tehtäviin kuuluvat asiat,

- ympäristöseuranta ja -valvontayksikön päällikkö esittelee ympäristöseuranta ja -valvontayksikön tehtäviin kuuluvat asiat,

- ympäristöterveysyksikön päällikkö esittelee ympäristöterveysyksikön tehtäviin kuuluvat asiat,

- elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö esittelee elintarviketurvallisuusyksikön tehtäviin kuuluvat asiat,

lukuun ottamatta kuitenkaan erityisen merkityksellisiä, yhtä yksikköä koskevia asioita, joissa esittelytoimivalta säilyy ympäristöjohtajalla.

Päätös on voimassa 20.4.2020 alkaen toistaiseksi.

Päätöksen perustelut

Hallintosäännön 5 luvun 7 §:n 4 momentin mukaan ympäristöjohtaja toimii ympäristö- ja lupajaoston esittelijänä ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon asioissa.

Hallintosäännön 19 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan viranhaltija, joka toimii hallintosäännön mukaan esittelijänä, voi siirtää esittelytehtävän alaiselleen viranhaltijalle.

Ympäristöpalvelujen erityisasiantuntemusta vaativien lupa-, valvonta- ja muiden asiantuntijatehtävien luonteen vuoksi on tarkoituksenmukaista, että esittelytoimivaltaa siirretään yksiköiden päälliköille yksikkönsä tehtävien osalta. Erityisen merkityksellisissä asioissa esittelytoimivalta säilyy kuitenkin ympäristöjohtajalla, vaikka asia koskisi vain yhtä yksikköä.

Muut asiat sekä kahta tai useampaa ympäristöpalvelun yksikköä koskevat asiat esittelee ympäristöjohtaja.

This decision was published on 22.04.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Esa Nikunen, ympäristöjohtaja, puhelin: +358 9 310 3200

esa.nikunen@hel.fi

Decisionmaker

Esa Nikunen
ympäristöjohtaja